Norges Bank gjør ingen endringer i styringsrenten nå. Etter dagens rentemøte er renten fortsatt 1,75 prosent.

Det var på forhånd ventet at sentralbanken ikke ville gjøre noen endringer i styringsrenten nå. Derimot venter de fleste økonomer en renteøkning i mai. Styringsrenten har stått stille på 1,75 siden 16. desember i fjor.

De siste to årene har renten beveget seg mye. Rentebunnen ble nådd i juni 2009 da styringsrenten var 1,25 prosent. Dette er et historisk lavt nivå, og skyldes finanskrisen som slo inn i norsk økonomi høsten 2008.

Før finanskrisen var renten på vei oppover og nådde toppnivået på 5,75 prosent i august 2008. Fra oktober begynte den å gå nedover.

Norges Bank legger opp til at rentenivået skal øke framover. Spørsmålet er hvor raskt det vil gå.