Nudester ble startet som en teknologisk eksperiment for testing av filtrerings— og kontrollteknologi i et fildelingsnettverk. Tjenesten har filtre som kontrollerer innholdet som er tilgjengelig. Søk på ord som "child" og "kid" blokkeres for å lukke pedofile ute fra tjenesten. Videre overvåker sentralserveren hvem som er logget til systemet uten at filene som byttes må gå gjennom den. Nudester fungerer også for brukere bak brannvegger.

— Vi bruker sentralserveren for kontroll av brukeradferd. Brukerne må få tillatelse til søk i nettverket, sier Maximilian Andersen som ikke vil oppgi navnet til firmaet bak Nudester.

— Nudester er et peer-to-peer- (P2P-) nettverk som unngår noen av problemene andre fildelingsnettverk har, sier Andersens kollega Ron Riddle til Wired News.

Andersen og hans kompanjonger regner ikke med å holde seg i pornobransjen lenge. Nudester var en lokkedue for å tiltrekke seg et stort betatest-publikum i løpet av kort tid. På mindre enn ti dager hadde tjenesten 50.000 brukere.(Origo)