Måleter at nye Landås skole skal stå klar i 2014. Tidligere har planen vært å pusseopp skolen, men etter at Arbeidstilsynet i vinter stengte skolen på grunn avhelsefare, har byrådet bestemt seg for å rive og bygge nytt.

Dermeder man tilbake på vedtaket som et enstemmig bystyre gjorde i 2006. Også dengang skulle det bygges ny skole, men ingenting skjedde. I mellomtiden harelevene gått på en stadig mer nedslitt skole.

— Ikke en gledens dag

— Derforklarer jeg ikke å si at dette er en gledens dag. Vi er åtte år på overtid, ogdet er en hel skolegang, sier Oddny Miljeteig (SV).

Ellersble det mest debatt om måten skolebygget skal finansieres på. Høyre fikkflertall for å bygge nye Landås skole som offentlig-privat samarbeid (OPS). Detbetyr at private får ansvar for å bygge og vedlikeholde bygget i fremtiden.

— Jeger overrasket over at byrådet snur på denne måten. De la frem en innstilling omå bygge i kommunal regi, og nå vil de samme bygge som OPS, sa Pål HafstadThorsen (Ap)

anviste til Leikvang og Søreide, der bystyret også ønsket å bygge skoler isamarbeid med private.

— Beggesteder står skolene fortsatt ikke klar. Kommunen har begått så mange feilgreppå Landås skole at vi skylder dem en bedre løsning enn OPS, sa Hafstad Thorsen.

- Best vedlikeholdt

TorWoldseth (Frp) avviste skepsisen mot OPS:

— Vihar en OPS-skole, det er Breimyra. Den er 20 år, og best vedlikeholdt av alleskolene i Bergen, sa han.

OgsåPeter Christian Frølich (H) mente OPS er den beste og mest effektive måten åsikre et velfungerende skolebygg på Landås.

— DetOPS først og fremst handler om, er at vi skal gi en garanti til elevene om atde får gå på en oppusset og fungerende skole, hevdet han.

SkolebyrådHarald Victor Hove (H) medgikk at han hadde gått ut over ved sine fullmakter,ved allerede å ha bedt Bergen Kommunale Bygg om å forberede riving av gamleLandås skole, for å få mest mulig fortgang i saken.

Tilslutt vedtok bystyrets flertall (Høyre, Frp, KrF og Venstre) å bygge ny Landåsskole som OPS. De øvrige partiene støttet Aps forslag om å bygge skolen ikommunal regi.