Årsaken er lite vann i kraftverkenes magasiner og lite snø i fjellene. Derfor må det importeres store mengder strøm fra utlandet. Bare en svært fuktig vår og sommer kan endre dette.

Over én krone

Ved starten av denne uka opererte 19 av 104 norske strømleverandører i Konkurransetilsynets oversikt med en standard variabel strømpris på over én krone per kilowattime. Den dyreste lå på 110 øre og den billigste landsdekkende leverandøren lå på 66,95 øre.

Prisforskjellene er med andre ord svært store for tiden.

Samtidig varslet 31 leverandører prisnedgang og ingen varslet prisoppgang.

— Det er to klare trekk vi ser: En vesentlig prisnedgang sammenlignet med den ekstreme situasjonen vi hadde i februar. Samtidig ser vi en utflating på børsprisen i langtidshandelen på 35-37 øre per kilowattime, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Marstrand Pladsen i Energi Norge til NTB.

Ekstremvinteren

Etter en vinter noe utenom det vanlige fastslår Pladsen at tiden med ekstremt høye priser er over for denne gang. Skremmebildet er at vi får en tørr sommer og en tørr høst i 2010. Det kan gi problemer for strømforsyningen til kommende vinter.

Erik S. Winther, som er administrerende direktør i Gudbrandsdal Energi, sier til NTB at det helt sikkert kommer en maimåned med høyere strømpriser enn normalt.

Winther mener det er betryggende at kjernekraftleveransene fra Sverige er noenlunde normale igjen. Derimot er han urolig for vårflommen, som neppe kommer til å fylle opp kraftmagasinene.

— Høsten blir nok avgjørende for hvordan prisbildet blir til kommende vinter. Uten mye regn til høsten vil de høye prisene vare ved, mener Winther.

Store forskjeller

I øyeblikket er det store prisforskjeller mellom de ulike leverandørene. Ifølge administrerende direktør Ole Gabrielsen i Lyse Energi Handel skyldes dette at leverandørenes innkjøpspriser er ulike.

— Prisforskjellene vil jevne seg ut etter hvert, sier Gabrielsen.

Han fastslår at det nå er bedre balanse mellom produksjon og forbruk enn det har vært, noen som skyldes at forbruket av strøm har falt. Samtidig er det ikke store prisforskjellene mellom de ulike prisområdene i Norge, slik det var tidligere i vinter.

— I løpet av de kommende ukene vil strømkundene se en prisnedgang. Samtidig vil nok folk merke at strømprisen vil være noe dyrere enn normalt gjennom hele denne våren, og sikkert også sommeren, sier Gabrielsen.