Dette kommer frem i konsekvenseutredningen som byrådet legger frem på torsdag.

Det er kommunes fagfolk som sammen med fylkeskommune, vegvesen og innleide konsulenter har utarbeidet rapporten.

Etter at byrådet har lagt den frem, sendes den ut på høring.

Mange innspill

Etter responsen som har vært den siste uken så vil det etter all sannsynlighet komme mange høringsinnspill.

Fagetatens samlede vurdering for traseen er etter det BT kjenner til som følger:

  • Dagløsning gjennom sentrum
  • Dagløsning gjennom Sjøgaten i Sandviken (Stopp i Nyhavnsvegen må vurderes). Tunnel til NHH
  • Direkte trasé fra Eidsvåg til Åsane sentrum hvor det kommer holdeplass pa torget i Asane sentrum, og trasé fram til Nyborg

Sentrum

For sentrums del betyr det en dagløsning gjennom Småstrandgaten, og at Christies gate, og at biltrafiikken legges om Nøstet og Strandgaten.

Dette mener de vil gi bedre plass for gang- og sykkelveier. Det vil gjøre sentrum til et mer spennende sted, i tillegg til at byrommet rustes opp. De negative følgene er at Torget og Bryggen får en bybane over seg.

Sandviken

Videre utover i Sandviken går kommunens eksperter for en dagløsning gjennom Sjøgaten. Deretter skal Bybanen sendes i tunnel fra Sandviken brygge til NHH.

Dette påpeker de vil gi mindre biltrafikk i disse områdene i Sandviken, samt gi bedre plass for gående og syklende.

Det vil også legge til rette for byutvikling langs sjøen. De negative følgene er at det vil føre til økt trafikk i Sandviksveien.

Geir Næss i Strandens Grend Velforening er skuffet over fagfolkenes innstilling. De hadde ønsket at banen også skulle gå langs E39, i Åsaneveien, og at bilene kunne legges i en forlenget Fløyfjellstunnel. Dette er løsningen som Statens vegvesen også ønsker seg.

- Vi mener det ville vært det beste alternativet. Jeg er overrasket over at de ikke ser de mange miljøfordelene man ville fått ved å legge banen i hele E39, sier Næss til bt.no.

Åsane

Fra NHH skal Bybanen gå i tunnel til Eidsvåg. Derfra og videre mener fagolkene at banen bør gå i en direkte linje til Åsane terminal. Det mener de gir den beste transportbetjeningen av Åsane sentrum. De peker på at denne traseen har den beste betjening av Åsane sentrum og de funksjonene som ligger der.

I Åsane sentrum mener fagfolkene at banen bør gå i dagen.

Det negative med dette valget er derimot at det er dårligere dekningsgrad av boligene. Man får ikke hentet inn de mange innbyggerne i Åstveit, og man legger heller ikke til rette for ny byutvikling i det området.
Den korte reisetiden veier derimot opp for dette ifølge byplanleggerne.