— I førre veke låg prisane på cirka 25 kroner, nodett dei neste veke og, seier leiar Olav Svendsen i oppdrettselskapet BremnesFryseri på Bømlo.

Etter det Bergens Tidende kjenner til er det gjort avtale omsal av laks til rundt 21 kroner pr. for levering i neste veke. Det er detlågaste prisnivået på fleire år.

— Då taper storparten av oppdrettarane pengar,seier Svendsen.

Bremnes Fryseri levert glimrande resultat i fjor. Overskotetfør skatt blei 185 millionar kroner, 103 millionar kroner betre enn i 2009. Deter først og fremst høge lakseprisar i fjor som er årsak til resultatframgangen,ifølgje Svendsen.

På topp kunne oppdrettarane selje laks tilover 40 kroner pr.kilo, men i vår tok prisane til å falle og Svendsen er spent på utviklinga utover hausten.

Frank Yri i eksportselskapet Seaborn trur reglane som set eiøvre grense på kor mange kilo fisk det kan vere i eit anlegg pressar fram eiekstra stor utslakting no i haust. Laksen veks godt og mange oppdrettarar er påveg mot taket. Resultatet er at det kjem så mykje laks ut på marknaden atprisane fell.— Her burde ein fått amnesti, seier Yri om reglanesom set tak på kor mang kilo fisk det kan vere i kvart anlegg.