— Vi var forberedt på at det kunne komme overraskelser, men dette var mye svakere tall enn både vi og Norges Bank hadde ventet, sier senioranalytiker Katrine Godding Boye i Nordea Markets til NTB.

Mens Norges Bank og Nordea hadde ventet at tolvmånedersveksten i prisnivået ville stige til 1,1 prosent i juni, var det størst enighet i markedet om at prisveksten mest sannsynlig ville ligge stabilt på 1 prosent.

Mandag kom konsumpristallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som viser at den viktigste retningsgiveren for sentralbankens rentesetting hadde sunket til 0,7 prosent.

— Faktisk hadde alle konsumgrupper svakere utvikling enn vi ventet, og det generelle inflasjonsbildet er veldig svakt. Vi er ikke lenger like sikre på at Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenten allerede i august, sier Boye.

Flyprisene trekker ned

Norges Bank fastsetter rentenivået blant annet basert på den såkalte kjerneinflasjonen, som avspeiles i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE). Det er nettopp denne størrelsen som de siste tolv månedene har vært betydelig mindre enn både sentralbanken og ekspertene ventet.

Med en økning på bare 0,7 prosent er tolvmånedersveksten 0,3 prosentpoeng lavere enn i samme periode i fjor. Det skyldes i vesentlig grad svakere vekst i fly- og feriereiser i juni i år sammenlignet med samme måned i fjor.

Mens prisene på flyreiser steg med 36,2 prosent i juni i fjor, var prisveksten i år barer på 6,1 prosent. Prisene på feriereiser ble i juni i å 0,1 prosent billigere, mens de i fjor steg med 4,3 prosent.

Svakt også i juli

Heller ikke økte matvarepriser i juli, eller mulighetene for at den svake utviklingen i prisene på fly- og feriereiser kun er et forbigående fenomen, vil kunne veie opp i det totale bildet.

I prognosene til Norges Bank skal kjerneinflasjonen opp på 1,2 prosent i juli.

— Det skal godt gjøres å komme opp på det nivået igjen. Det klarer ikke flyprisene alene. Matvareprisene vil nok også trekke noe opp, men ikke nok, sier Godding. I juni isolert falt prisnivået (KPI) – inkludert energivarer – med 0,4 prosent – først og fremst takket billigere strøm, klær og mat.

Mens prisene på strøm, medregnet nettleie, falt med 4,5 prosent i juni, bidro også billigere klær (2,6 prosent) til fallet i konsumprisindeksen. Matvareprisene totalt gikk ned 0,7 prosent, fordi både brød, kornprodukter og andre bakervarer, samt kjøtt og frisk frukt, ble billigere.