Selskapet venter også mye dårligere resultat i fjerde kvartal enn på samme tid ifjor.

Trøsten er at Lerøy Seafood Group selger mye av laksen på langsiktige kontrakter, der de avtalte prisene foreløpig ligger høyere enn spotprisen, som varierer fra dag til dag.

Selskapet fikk et overskudd før skatt og biomassejusteringer på 190 millioner kroner i tredje kvartal, mot 432 millioner i tredje kvartal i 2010.

I årets ni første måneder hadde Lerøy Seafood Group 6,9 milliarder kroner i driftsinntekter, et driftsresultat på 1,1 milliarder og et resultat før skatt på 1,1 milliarder kroner.

Tilsvarende tall for 2010 er 6,3 milliarder kroner i driftsinntekter, 1,0 milliarder i driftsresultat og et resultat før skatt på 1,1 milliarder kroner.