Norges Eiendomsmeglerforbunds (NEF) boligtall for desember viser at boligprisene i Bergen og Hordaland har økt kraftig de siste to årene.

Fra desember 2008 til desember 2010 økte for eksempel prisene med nesten 25 prosent i Åsane, Arna, Fyllingsdalen og Laksevåg (se tabellen under).

I desember 2008 hadde verden nettopp kommet seg av sjokket etter Lehman Brothers-konkursen, og den globale økonomien var på vei inn i en resesjon. Det påvirket også boligprisene på Vestlandet.

— Naturlig utvikling

Fyllingsdalen og Laksevåg hadde den sterkeste prisøkningen i Hordaland siste år. Kvadratmeterprisene økte i snitt for alle typer boliger med 10,6 prosent.

— Boligprisene falt mest i de store byene under boligkrakket. Da er det naturlig at prisene i byene stiger mest nå, sier økonomiprofessor Ola H. Grytten ved NHH.

— I de store byene er det størst press, med relativt lite areal og stor befolkningsvekst, tilføyer han.

At prisene øker mest i Fyllingsdalen og Laksevåg, kan være tilfeldig, mener Grytten.

— Antallet boligsalg var såpass beskjedent i 2010 at en skal være forsiktig med å tolke tall på bydelsnivå. På den annen side er jo Bergen Vest et område med høyt prispress, sier han.

Stiger i hele Norge Boligprisene for Norge som helhet sank med 1,1 prosent fra november til desember 2010, viser månedstallene fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

Men statistikken viser at boligprisene på landsbasis steg med 6,6 prosent i desember 2010 sammenlignet med desember 2009. - Vekst også i 2011

  • Markedet preges av lite utbud, lav rente og optimisme til egen økonomi. Det betyr at vi kan få en frisk start på det nye året, sier Christian Vammervold Dreyer i Norges Eiendomsmeglerforbund ifølge NTB.

Dreyer tror på en tilsvarende prisvekst i 2011. Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) forventer også vekst i boligprisene for 2011. — Våre prognoser tilsier en oppgang i boligprisene på seks-åtte prosent fra desember 2010 til desember 2011, meddeler styreleder Terje Buraas i EFF i en pressemelding.

Også Ola Grytten forventer en prisutvikling i 2011 ganske lik utviklingen i 2010. Mange faktorer

Følgende faktorer vil påvirke prisene i 2011, ifølge EFF:

• Disponibel inntekt og gjeldsbyrde. Husholdningene bruker en relativt lav andel av inntekten til å betjene boliglånene.

• Etterspørsel og tilbud i boligmarkedet. Rekordhøy omsetning i 2010, men boligknapphet på slutten av året skaper prispress.

• Finansinstitusjonenes kredittpraksis. Skjerpede krav til likviditet vil legge en liten demper på prisutviklingen.

• Rentenivå og forventninger til fremtidig renteutvikling. Det er ingenting som tyder på store renteøkninger med det første.

• Utvikling i sysselsetting og arbeidsledighet.

• Internasjonal økonomi.

Sjekk boligsalgene i din gate!

Boligpriser pr. kvm i Bergen og Hordaland
Område Des. 2008 Des. 2009 Des. 2010 Endring siste år (%) Endring siste to år (%)
Arna og Åsane 19 200 22 100 23 900 8,1 24,5
Bergenhus og Årstad 26 200 29 600 32 300 9,1 23,3
Fana og Ytrebygda 22 500 25 200 27 300 8,3 21,3
Fyllingsdalen og Laksevåg 20 100 22 500 25 000 11,1 24,4
Snitt Bergen 22 900 25 800 28 100 8,9 22,7
Hordaland u/Bergen 17 500 20 400 21 400 4,9 22,3
Snitt Norge 21 500 24 300 25 900 6,6 20,5

Tallene viser gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle typer boliger. NEF lager ikke statistikk for boligmarkedet i Sogn og Fjordane.

Bekymret eller glad for prisutviklingen? Si din mening!