Størst prisoppgang finn ein i Arna og Åsane.

Dette viser tal publisert av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) i dag (sjå tabell).

I Bergenhus og Årstad har bustadprisane i august stige med 2,3 prosent sidan juli i år, medan bustadprisane i Fana og Ytrebygda har stige med 2,4 prosent mot same periode. Dette viser ein tendens om at prisane i sentrum og Fana stig mindre enn i dei andre bydelane.

For Bergen som heilskap har prisane stige 2,7 prosent sidan juli, noko som tilseier ein prisoppgang på 9,3 prosent samanlikna med august i fjor.

Arna og Åsane er på si side den bydelen der bustadsprisane har auka mest, med ein prisoppgang på 3,2 prosent.

Boligpriser pr. kvm i Bergen og Hordaland
Område Aug. 2011 Juli. 2011A August  2010 Endring siste måned (%) Endring siste år (%)
Arna og Åsane 26.100 25.300 24.100 3,2 8,3
Bergenhus og Årstad 35.100 34.300 32.400 2,3 8,3
Fana og Ytrebygda 29.900 29.200 27.400 2,4 9.1
Fyllingsdalen og Laksevåg 27.500 26.800 24.900 2,6 10,4
Snitt Bergen 30.700 29.900 28.100 2,7 9,3
Hordaland u/Bergen 22.700 22.100 21.800 2,7 4,1
Snitt Hordaland 28.700 28.000 26.400 2,5 8,7

Tallene viser gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle typer boliger. NEF lager ikke statistikk for boligmarkedet i Sogn og Fjordane.

Bekymret eller glad for prisutviklingen? Si din mening!