Mer enn 100 prester og prestestudenter tegnet medlemskap hos tjenesten Christian Connection i løpet av fjoråret. Prester er lite attraktive på grunn av status, lav lønn og ubekvem arbeidstid.

— Det er vanskelig å finne kvinner som ønsker en rolle hvor de må leve etter visse normer, flytte ofte og ha en mann som aldri har åndelig frikvarter, sier tjenestens grunnlegger Jackie Elton til Daily Telegraph.

Nettsjekking gir prestene nye muligheter. Tjenesten har omlag 1.500 medlemmer.(Origo)