Gjennom en storstilt satsing på mobiltelefoni i Thailand skulle Vollvik bygge seg opp på nytt, etter å ha gamblet vekk hele gevinsten etter salget av mobiltelefoniselskapet Chess.

Nesten en milliard kroner gikk tapt, men Vollvik etablerte Ludo Group og startet på ny frisk. En rekke investorer satset på at ny mobilsuksess for Vollvik. Den siste som ble med var investoren Fredrik Astrup.

— Motivasjonen til Idar virker å være i orden. Etter å ha opplevd en nedtur i særklasse virker han skrubbsulten etter å bevise overfor verden hva han kan, sa Astrup til nettavisen NA24 i vår, etter at ha sprøytet 22 millioner kroner i frisk egenkapital inn i selskapet. Gjennom selskapet Petroservice eier Astrup 26,6 prosent av Ludo Group, og er klart største aksjonær.

Skeptisk

I dag er ikke Astrup like fornøyd. Sist fredag sendte han en advokatfullmektig fra advokatselskapet BAHR over fjellet fra Oslo for å stoppe generalforsamlingen i Ludo Group. Aksjonærene hadde verken fått tilsendt en fullstendig årsberetning (revisors beretning manglet) eller fått vite hvorfor styret ønsket en fullmakt til å utvide aksjekapitalen. Det hjalp trolig ikke på humøret at de tallene som ble lagt frem, viser et underskudd på 65 millioner kroner i Ludo Group.

— Vi avventer en innkalling, sier Astrups advokat, Peter Hammerich.

Kaller inn

I en e-post til Bergens Tidende skriver Vollvik at innkallingen blir sendt i dag eller i morgen.

De siste dagene har flere investorer, navngitte og anonyme, kritisert Vollvik for styringen av Ludo Group.

Onsdag gikk en av grunnleggeren av mobilselskapet Mojo3G i Thailand, Don Maclean, ut i avisen og sa at Vollvik bare hadde satset to av de 22 millionene Astrup gikk inn med i Thailand.

Mojo3G er selskapet Ludo Group samarbeider med i mobilsatsingen i Thailand, men pengene fra Norge har selskapet foreløpig bare sett småpenger av, ifølge Maclean. Får Mojo3G pengen blir Ludo Group eier av minst 49 prosent av selskapet.

Ørekmerket Thailand

Ifølge avisen var Astrups oppfatning at pengene hans var øremerket Thailand-satsingen og skulle sprøytes inn i Mojo3G.

Onsdag sendte Mojo3Gs sjef, Morten Eriksen, ut en pressemelding. Der skrev han blant annet at Ludo Group bare var en av aksjonærene i Mojo3G, og at Mojo3G ville fortsette sin virksomhet uavhengig om at pengene fra Ludo Group kommer eller ikke.

Ikke riktig

Svein Johnsen, Idar Vollviks nære medarbeider fra Chess-tiden, trakk seg fra styreledervervet i Ludo Group i forkant av den utsatte generalforsamlingen sist fredag. Han sier at i det skriftlige materialet i forbindelse med kapitalutvidelsen i vår ikke sto noe om at pengene skulle øremerkes Thailand.

Johnsen var ikke selv med på møter med investorene, og tar et lite forbehold om hva som ble sagt på møtene.

Johnsen sier storflommen i Thailand høsten 2011 rammet utbyggingen av det statlige mobilnettet. Det rammet også Ludo Group/Mojo3G. Planen var å komme i gang i vår, men flommen utsatte investeringene i selskapene med to-tre kvartaler.

Johnsen sier han trakk seg fra Ludo Group fordi tiden ikke strakk til å passe vervet i Ludo Group og samtidig ta vare på egne investeringer.

— Jeg har investert ganske mye penger i andre selskaper, sier Johnsen.

I motsetning til Vollvik var Johnsen langt mer forsiktig med sin gevinst fra Chess-tiden, cirka 160 millioner kroner. Han har blant annet investert stor i mobilteknologiselskapet Bipper, og er ikke engang blant de 20 største eierne i Ludo Group.