Tirsdag morgen fortsatte straffesaken mot advokat Odd Arild Drevland. Statsadvokat Benedikte Høgseth ble like før lunsj ferdig med sitt innledningsforedrag. Deretter var det tid for Odd Drevlands partsforklaring.

Her kan du lese tiltalen mot Odd Drevland.

Det er knyttet spenning til Drevlands forklaring, etter at han mandag morgen erkjente skyld for alle punktene i tiltalen.

— Etter at dette sprakk i 2011 har jeg følt meg satt i offentlig gapestokk uten evne til å forsvare min integritet. Dette har i stor grad gått utover både meg og min familie. Det gjør at jeg på et eller annet vis må sette sluttstrek, sa Drevland mandag.

Sendt på gangen

Like før Drevland skulle forklare seg tirsdag, sa forsvarer Per Magne Kristiansen at han ville begjære lukkede dører.

— Gjelder dette forklaringen i sin helhet? spurte tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell.

— Ja, i utgangspunktet gjør det det, svarte Kristianen.

Pressen og de øvrige tilhørerne ble sendt på gangen, mens retten tok stilling til om Drevlands forklaring skal gå for åpne eller lukkede dører.

Ca. kl. 12.25 kom avgjørelsen:

— Det blir åpent under deler av forklaringen, og stengt under deler, sa forsvarer Kristiansen.

Ifølge statasvokat Høgseth vil forklaring rundt skyldspørsmålet bli holdt åpent, mens forklaring rundt personlige forhold som kan ha betydning for straffeutmålingen, vil gå for lukkede dører.

Rundt kl. 13 begynte Odd Drevland sin forklaring.

- Ensidig negativ fokusering

Før han begjærte lukkede dører, gikk forsvarer Kristiansen til angrep på statsadvokat Høgseths innledningsforedrag.

— Man blir sittende igjen med inntrykk av en ensidig negativ fokusering. Fra forsvarerhold er det berettiget å stille spørsmål ved objektiviteten. Man skal være noenlunde likeverdig. Det gjør dette ytterst problematisk, sa Kristiansen.

Forsvareren trakk deretter frem noen eksempler på ting han mente var blitt skjevt lagt frem.

— Det er ikke de store tingene, men ting som har betydning for en tiltalt, sa han.