TA UNGDOMSSKOLEN PÅ NETT. Skoletrette elever kan snart slippe å slite pultene. Gjesdal ungdomsskole i Rogaland ønsker fjernundervisning over nettet for sine elever, skriver Stavanger Aftenblad.

Plassmangelen tvinger frem tilbudet. Skolen skal bygges om, og det er rett og slett ikke plass til alle elevene i klasserommet. Men planene koster. Totalt vil plassmangelen kreve drøye syv millioner kroner i utstyr.

SMAKLØS NETT-AVSTEMMING. En nettavstemning ber lesere svare på inngående spørsmål for å løse gåten om Gry i Skien, melder VG Nett. Politiet karakteriserer avstemmingen som smakløs.

— Vi har overhodet ingen sans for den slags avstemninger. Dette er ikke noe dataspill, det er den harde virkeligheten, sier etterforskningsleder og politiadvokat Jon H. Borgen ved Skien politidistrikt til VG Nett.

NETT GJENNOM STIKKONTAKTEN. Viken Energinett vil satse tungt på å levere internett gjennom strømkabelen etter det de karakteriserer som en "svært vellykket test". 1.000 Oslo-familier får i løpet av sommeren tilbud om full bredbånds-tilknytning fra Viken. Prisen er ikke fastsatt, men ifølge direktør for forretningsutvikling, Vibeke Strømme, vil den antakelig ligge i nærheten av de andre aktørene i bredbåndsmarkedet, skriver Aftenposten.

SÅRBART FORSVAR. Det norske forsvaret har ingen sentral overvåking av sine nettverk, og Forsvarets Overkommando er bekymret for hackerangrep, melder Nettavisen.

– Trusselen fra hackere er reell enten man snakker om ungdom eller andre som har mer alvorlige hensikter. Det finnes mange måter å gjennomføre et dataangrep på. De verktøyene man trenger finnes på nettet. Man trenger ikke å være dataingeniør for å bruke dem, sier brigader Jan Erik Larsen - sjef for sikkerhetsstaben ved Forsvarets Overkommando.(Origo)