SAKSER BORT STØTENDE INNHOLD. Norske nettleverandører kutter innhold de mener er støtende, selv om de selv hevder de ikke har ansvar for meningene på kundenes nettsider, melder NTB. Det hevder den ferske rapporten «Nettleverandører som håndhevere av norsk lov», skrevet av Helge Kvandal på oppdrag for Internettprosjektet i Statens filmtilsyn.

— Det er ingen som har pålagt nettleverandørene å fjerne innhold som kan være problematisk i forhold til norsk lov. Likevel er dette en utbredt praksis i bransjen, men innholdsreguleringen benevnes gjerne som noe annet enn redaktøransvar, heter det i rapporten.

TJENER FETT PÅ SKRINNE LINJER. Telenor håver inn på trege analoge telefonlinjer, skriver Dagbladet. Jo dårligere linjer, jo mer inntekter for selskapet. Analoge linjer har ingen kvalitetsgaranti for nettsurfing, og en analyse selskapet Timeglass har gjort viser store svingninger i kvaliteten på Telenors linjenett.

— Våre målinger viser at variabel kvalitet i aksessnettet medfører 24 prosent økt tidsforbruk ved nedlasting av informasjon fra internett, sier Tore Aarønæs, daglig leder i Timeglass. Telenors løsning på problemet er ISDN-oppgradering.

MOBIL GIR ØYE-KREFT? Mobiltelefon kan gi deg kreft i øyet, melder NRKs Petre-nyheter. Tyske forskere mener å ha påvist en sammenheng mellom mobilbruk og øyekreft for første gang. Mobiltelefonen er tidligere satt i sammenheng med hjernesvulster.

FÆRRE IT-ETABLERINGER. Norges tekniske hovedstad, Trondheim, opplever færre nyetableringer innen IT enn i 1999. I fjor startet 13 nye IT-bedrifter med basis i NTNU og Sintef. Det er syv færre enn året før, skriver Adresseavisen. Trondheim sliter med å holde på nyutklekkede ingeniører, som rømmer til Oslo.(Origo)