SØKER NETTFORFATTERE. Aschehoug og bol.com utlyser skrivekonkurranse på nettet, skriver Dagsavisen. Ungdom mellom 15 og 25 er målgruppen for TEMP 2001-konkurransen, og forlaget håper å nå skriveføre talenter som ikke blir fanget opp på annet vis. Vinnerne blir å finne i Aschehougs Volum-serie.

— Å sende en tekst på nettet er gjerne mer uhøytidelig enn å sende et brev i posten. Så sånn sett tror jeg man kan treffe andre folk, og kanskje særlig gutter, som man ikke ville møtt ellers, sier forfatter og jurymedlem Harald Rosenløw Eeg.

BRUKER NETTET MER. Vi bruker nettet hyppigere og ser mer TV, viser tall fra TNS Norsk Gallup. Bruk av internett har tatt tid fra papiravisene, men samtidig er avisenes nettsider blant de mest brukte internettjenestene, skriver Aftenposten.

Bruken av nettet er doblet fra 1998 til 15 minutter i døgnet - fremdeles et drøyt stykke unna TV-konsumet, som anslås til 200 minutter i døgnet.

TAR AFFÆRE ETTER ULOVLIG OVERVÅKING. Datatilsynet er sjokkert over den ulovlige overvåking av de ansatte på call-senteret til NetCom, skriver Computerworld. NetCom ønsker ikke å snakke om saken, men innrømmer at det er alvorlig. Datatilsynet sier NetCom bryter personvernloven ved å gjøre daglige rapporter om arbeidsprestasjonene til de ansatte fritt tilgjengelig utenfor kontorene til gruppelederne i regionkontoret i Trondheim.

Rapportene inneholder detaljert informasjon om hvor mye de ansatte har jobbet, hvor mange telefoner de har tatt og hvor lenge de har pratet og lengden på de forskjellige typer pauser som er foretatt.

— Det er helt uakseptabelt at andre enn vedkommende og nærmeste leder kan få tak i konfidensiell personlig informasjon, sier informasjonssjef Anne Nyeggen i Datatilsynet.

UNIVERSITETET SVIR AV PENGER PÅ NETT. Universitetet i Oslo bruker syv millioner på webstudenter, skriver Aftenposten. Fremtidens student skal kunne ha kontakt med foreleseren, løse oppgaver og få dem rettet, og diskutere med medstudenter via internett. Opplæringssystemet skal tilbys samtlige 35.000 studenter, men i første omgang er det medisinstudenter og studerende i praktisk pedagogikk som får nyte godt av tilbudet. Utover våren vil flere fag få mulighet til å hekte seg på.

E-læringen vil ikke erstatte kontakten mellom foreleser og student, understreker universitetet.

— Det er utenkelig at Internett vil overta undervisningen fullstendig. Man må se på det som en sterk forbedring av tavle og kritt. Hvis resultatet blir at våre studenter blir asosiale dataroboter har vi gjort noe feil, sier prorektor Rolv Mikkel Blakar.(Origo)