Det var Grand Hotel Terminus som vant kampen om den ærverdige eiendommen. Hotellet ligger et steinkast unna den fredete bygningen og er medlem i De historiske hotellene.

Syv interessenter hadde meldt sin interesse innen fristen og Stiftelsen gikk i forhandlinger med Grand Hotel Terminus.

— Grand Terminus har et særdeles spennende konsept og de har dokumenterbar evne til å ta vare på gamle bygninger. De vil videreføre dagens leieforhold, og på sikt innlemme bygningen i hotelldriften. Hagen vil bli oppgradert og åpnet gjennom hotellet. På den måten vil almenheten også få tilgang til denne perlen midt i byen. I tillegg har Stiftelsen fått en pris vi er godt fornøyd med, sier Pundsnes, styreleder i Zander Kaaes Stiftelse.

Måtte grave dypt

Hotellet har betalt 11,5 millioner kroner for eiendommen. Tomten er på 2100 kvadratmeter og har i dag hybelleiligheter som er leiet ut til hovedsaklig studenter. Leieinntektene anslås til nesten 600 000,- kroner i året.

Bygningen er fredet, noe som legger sterke begrensninger på hva nykjøper kan gjøre med bygget. Ifølge Hordaland fylkeskommune kan også hagen bli fredet på kort varsel. Også deler av hotellet er fredet.

— Isolert sett så er det en høy pris for eiendommen, men ser vi de to kulturminnene sammen, så er det bærekraftig for oss. De forsterker hverandre. Vi synes også det er veldig kjekt at pengene går til en stiftelse som sørger for at pengene går til svakerestilte i Bergen og da synes styret vårt at det var greit å grave ekstra dypt, sier administrerende direktør Kjetil Smørås.

Grønn lunge

Det er ikke første gang Smørås skal gå i gang med oppgradering av gamle bergenseiendommer. Både Grand Hotel Terminus og Hotel Augustin har nådd nye høyder etter at Smørås pusset opp i tråd med bygningenes opprinnelige tidsepoker.

— Bygget Zander Kaaes Stiftelse vil dra nytte av vår erfaring og at vi allerede har en orgasnisasjon med syv ansatte som driver med vedlikehold av fredete bygg. Vi har kompetansen og ressursene på dette, sier Smørås.

Arbeidet skal begynne med hagen som skal bli en oase for hotellets gjester og konferansedeltakere, men også forandre tilreisende og bergensene selv.

— Det blir morsomt å kunne tilby to mål hage midt i Bergen sentrum. Kanskje vi kan få til mindre overbygg og lysthus som passer inn i tidsepoken. Vi må bare forskjønne det hele og ikke ta vekk oppmerksomheten fra det vake bygget, sier Smørås.

Fred og ro

Terminus overtar 1.januar og vil i første omgang overta dagens leiekontrakter. Men på sikt vil også bygningen bli oppgradert og innlemmet i hotelldriften.

Da er planen å tilby tv-frie rom, som gir ro og fred. I bokhyllen vil du finne bøker av kjente bergensforfattere.

— Vi ønsker å utnytte de unike kvalitetene i bygget. Folk er flinke til å finne frem til spennende overnattingssteder og vi har opplevd en viss suksess med Terminus, som er blant dem med høyest belegg i Bergen for øyeblikket. Vi ser for oss at noen kunne tenke seg å bo i et fredet bergenshus med god komfort, sier Smørås.