Konsernet får et overskudd før skatt på 157 millioner kroner, mot 768 millioner første halvår i 2010.

Men driftsinntektene økte første halvår med 1,9 prosent til 11,3 milliarder kroner. Driftsresultatet før engangseffekter og nedskrivninger ble 296 millioner kroner, en nedgang fra 400 millioner kroner i fjor.

Færre skriver brev

I første halvår i år falt A— og B-post med 8,7 prosent i forhold til samme periode i fjor, mens uadressert reklame lå på samme nivå.

Et lyspunkt er flere pakker som følge av netthandel. Postens pakkevolum økte med 4,7 prosent fra i fjor.

Posten satser også videre på den digitale postkassen Digipost.

— Vi har lykkes med å rekruttere mange brukere til Digipost. Nå øker vi innsatsen for å få avsendere – det vil si bedrifter som vil ta i bruk Digipost overfor sine kunder, sier Mejdell.

Redusert kostnadsnivå

Postens lønnsomhetsprogram «Spinnaker» har gitt effekter på 2,2 milliarder kroner fra 2008, ifølge sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

— Vi har hittil lyktes godt med å redusere kostnadsnivået i Posten, men ikke fullt ut klart å opprettholde inntjeningen på grunn av lønns- og kostnadsvekst i første halvår, sier Mejdell.

SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET UNDER!