– Vi har gjennom en periode solgt ut en rekke eldre skip, og har ingen under bygging. Sånn sett har vi fått redusert virkningene av finanskrisen. Salgene må sees på som en tilpasning for fremtidig vekst, sier Jo Tankers administrerende direktør, Fredrik Gabrielsen.

Ut av Karibia-Mellom-Amerika – Vi har for tre-fire måneder siden trukket oss ut av kjemikalietankfarten i det karibiske hav/Mellom-Amerika og har nå solgt våre tre skip i dette fartsområdet, i tillegg til tidligere salg. Det er tre hovedgrunner til salget; vi har trukket oss ut av fartsområdet til skipene, og at enhetene er gamle med byggeår fra 1986 til 1991, og at det er skip med enkeltskrog som ikke vil tilfredsstille de nye reglene for slike skip, sier Gabrielsen.

Han bekrefter at de tre skipene har gitt rederiet i overkant av seks millioner dollar.

Etter at rederiet har gått ut av Karibean-området har de to hovedtrades tilbake. Det er transatlantisk fart mellom Europa og USA og et fartsområde mellom Europa og Afrika.

Planlegger vekst

– Vi ser nå på anskaffelse av ny tonnasje og følger markedsutviklingen. Siden det er veldig få nyere skip i den størrelsen vi ønsker å satse på for salg, kommer vi nok til å bygge nytt, sannsynligvis i Kina, sier Gabrielsen.

Han kan ikke angi noe eksakt tidspunkt for nybestillinger, det er det markedsnivå og byggepris som avgjør.

Skipene som nå er solgt er de NIS-registrerte MT «Jo Calluna» på 12.186 dødvekttonn, MT «Jo Maple» på 8.236 dødvekttonn og det nøyaktig like store og gamle søsterskipet MT «Jo Palm».

Jo Tankers er et av verdens største kjemikalietankrederier med en egeneiet flåte på 18 skip etter de siste tre siste salgene.