De to aktørene lanserer et felles selskap for utvikling av infrastruktur for elektronisk ID og digital signatur. Selskapene fusjonerer Telenor ZebSign AS og ErgoSign AS. Det nye selskapet, ZebSign, skal tilby sikker elektronisk ID og digital signatur.

ZebSign skal levere produkter og tjenester til privatpersoner, offentlige etater, banker og ulike typer e-handelsaktører.

— Det er viktig for brukervennligheten at det blir utviklet et felles norsk system. Vi ser på alle aktører på feltet som mulige samarbeidspartnere, sier informasjonssjef i ErgoGroup, Marian Rui Xavier, til Origo.

Arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo mottok fredag innstillingen fra det offentlige utvalget som har utredet bruk av digitale signaturer i forvaltningen.

— Det vil gå to til tre år før digitale signaturer blir utbredt i forvaltningen, sier utvalgets leder, Katarina de Brisis, til Origo.

En elektronisk identitet kan lagres på et smartkort eller en PC. Signaturen gjør det mulig å logge seg på ulike nettsteder og signere elektroniske skjema og dokumenter. Dermed slipper brukerne problemet med mange passord og PIN-koder til ulike formål.

Målet er at offentlige etater skal tilby interaktive tjenester på internett til publikum og næringsliv innen utgangen av 2003.(Origo)