Politisjef klarte ikke å få Mercedes i gir

Kong Harald måtte trå til og redde politiets ære.