Gratis eller subsidiert parkeringsplass er et frynsegode som i praksis ikke skattlegges, men som øker bilbruken, forlenger køene og bidrar til større luftforurensing i sentrum.

Bedriftene burde heller kjøpt busskort til sine ansatte, men da ville de blitt fordelsbeskattet, sier fylkesmann Lars Sponheim. Han mener dette er en systemfeil som stimulerer folk til å bruke bilen til jobb.

Når man har parkeringsplass i etasjen under kontorpulten og arbeidsgiveren betaler for den, ja så vil den bli brukt, sier Sponheim. Både Høyre, KrF, Sp, SV og Frp ønsker å endre skattereglene på dette området, mens Ap mener det er tilstrekkelig å bygge ut kollektivtilbudet.

Satsing på bilene

Fylkesmannen mener Bergen skiller seg fra de andre store byene i Norge med det han karakteriserer som liberal parkeringspolitikk og satsing på privatbilisme. Ifølge en rapport om kollektivtrafikk i norske byer fra Urbanet analyse, har Bergen parkeringsplass nesten til hver tredje arbeidsplass, mens Oslo har parkering til mindre enn hver tiende arbeidsplass. Av de som ikke har parkeringsmulighet i nærheten av arbeidsplassen reiser 61 prosent kollektivt. Blant dem som har gratis parkering hos arbeidsgiver reiser bare fem prosent kollektivt, viser tallene fra Urbanet.

Arbeidsgiver punger ut

Hvor mange av parkeringsplassene i Bergen sentrum som betales av arbeidsgiver finnes det ingen oversikt over. Men etter en kjapp ringerunde til noen av de største arbeidsgiverne i sentrum, fant BT over 3000 parkeringsplasser til sjefer og ansatte som ble betalt eller sterkt subsidiert av arbeidsgiver. En undersøkelse som ble gjort av Bergen Næringsråd i fjor, viste at hele 76 prosent av bedriftene betaler for parkering for sine ansatte, mens bare tre prosent av bedriftene dekket månedskort på bussen.

Over 90 prosent av månedsabonnementene i ByGarasjen og Klostergarasjen betales av bedrifter, opplyser Arvid Heggestad, som er parkeringssjef i Bergen kommune sin parkeringsetat.

Skattelette med buss

Arbeidsgivere som betaler månedskort for ansatte sin arbeidsreise til jobb bør få skattefradrag for det, mener leder av Stortingets transportkomite Knut Arild Hareide (Krf). Dermed går han enda lengre enn Høyre, som vil fjerne fordelsbeskatningen for ansatte som får månedskortet betalt av arbeidsgiver.

Hareide vil også vurdere om skattefradraget for arbeidstakere som betaler arbeidsreisen sin selv bør utvides. Slik at de som reiser kollektivt, uten å ha fryktelig lang arbeidsreise, også kunne fått trukket sine reiseutgifter fra på selvangivelsen.

Transportkomiteens leder har mer tro på en skattestimulering ved å reise kollektivt enn å lete etter en måte å få skattlagt parkeringsplasser på.

Selv om parkeringsplasser gitt av arbeidsgiver er en fordel som i prinsippet skulle vært fordelsbeskattet, er problemet å finne verdien på en parkeringsplass. I Bergen, med et stort tilbud av parkeringsplasser, er det sikkert ikke så vanskelig. Verre er det å finne ut hva en parkeringsplass er verdt på Bømlo. Og det er ikke bare byfolk som bør belønnes for å reise kollektivt, sier Hareide.

Systemfeil

Det er en systemfeil at bedriftene kan gi ansatte gratis skattefri parkering, men ikke tilby kollektivkort uten at det blir fordelsbeskattet, sier Kjersti Toppe, som sitter på Stortinget for Sp i Hordaland.

Det må bli et skattefritt gode å motta kollektivkort fra arbeidsgiver. Men det er ikke nok. Vi må også innsnevre bedriftenes mulighet til å tilby parkering, både gjennom å skattlegge dagens parkeringsplasser og å begrense nye gjennom reguleringsplaner, sier Toppe.

SVs Inga Marte Torkildsen i Stortingets finanskomite er enig i at månedskort betalt av arbeidsgivere bør bli fradragsberettiget fremfor å bli fordelsbeskattet.

Ikke effektiv pengebruk

Dag Ole Teigen (Ap) fra Sotra, som sitter i Stortingets finanskomite, sier at skattlegging av gratis parkeringsplasser fra arbeidsgiver har vært diskutert i finanskomiteen.

Problemet er å finne en modell som fanger opp verdien av en parkeringsplass i alle deler av landet, sier Teigen. Han har stor forståelse for intensjonene i Hareides forslag om å skattestimulere kollektivbruken.

Men vi får mer igjen for pengene ved å la dem gå direkte til en styrking av kollektivtilbudet og gjøre bruken av buss og bane billigere, sier Teigen.

Vil vurdere tvang

Christian Tybring-Gjedde (Frp) i finanskomiteen vil holde det offentlige helt utenfor, og ikke skattlegge verken parkeringsplasser eller månedskort som blir betalt av arbeidsgiverne.

Vi er for alle forslag som gir skattelettelser til folk flest. Hvis skattefrie månedskort kan bidra til at flere reiser kollektivt, er det bra for slitasjen på veiene, det blir mindre køer og mindre press på parkeringsplasser og dermed også bra for alle som må kjøre bil.

Arbeidsgivere som har fått lov å bygge parkeringsplasser, må også få bruke dem, mener Tybring-Gjedde.

Høyre snudde denne uken opp ned på sin kollektivpolitikk, og vil bruke 50 milliarder kroner til kollektivsatsing i de fire storbyregionene frem til 2030. Paritet vil om nødvendig tvinge bilister til å reise kollektivt for å nå målet om at de aller fleste personreiser i storbyene skal foretas kollektivt, til fots eller på sykkel innen den tid.

Hva mener du bør gjøres for å redusere bilkøene?