• Formålsløst å anke, sier politiet. Men de holder fast ved korrupsjonsanklagene - og vil ikke løslate Jan Sverre Stray.

Politiinspektør Liv Mette Karlsen er påtaleansvarlig for korrupsjonssaken i Bergen. Mandag ettermiddag bekrefter hun at politiet likevel ikke vil anke, etter at de to forretningsmennene som er siktet i saken i helgen ble løslatt.

— Vi ville anke for å unngå mulig påvirkning av vitner. Nå har de begge vært på frifot noen dager. Da vil en anke fra oss være formålsløs. Men vi frafaller ikke siktelsene mot dem. Vi mener fortsatt det er skjellig grunn til mistanke overfor begge, sier Karlsen til BT.

- Så dette betyr ikke at dere mener å ha en svekket sak?

— Nei. Nå må vi bare jobbe videre, parallelt med at to av de siktede er på frifot. Det er en ny realitet vi bare må forholde oss til, sier Karlsen.

Politiinspektøren poengterer at de ikke vil løslate den tredje siktede i saken, bystyrepolitikeren Jan Sverre Stray, selv om hans to medsiktede nå er på frifot. I et brev til politiet søndag krevde Strays forsvarer, advokat John Christian Elden, løslatelse av Stray «snarest». Det går ikke politiet med på.

— Etter vårt syn er det fortsatt skjellig grunn til mistanke mot ham. Og bevisforspillelsesfaren er styrket etter at de to andre ble løslatt, argumenterer Karlsen.

- Prestisjenederlag

— Løslatelsene er et prestisjenederlag for politiet, mener forsvarer for den ene av forretningsmennene, advokat Svein Aage Valen.

Etter løslatelsene i helgen sa han til BT at klienten hans, en forretningsmann i 60-årene, ble løslatt fordi retten mente det ikke ville være til skade for bevisene i saken.

Indirekte kritiserte han politiet for manglende dømmekraft i saken:

— At begge løslates, og på to ulike grunnlag, er ikke bra for politiet. Det betyr jo at politiet gjør vurderinger som ikke støttes av domstolen, sa Valen.

Den andrer forsvareren, advokat Einar Drægebø, opplyste til BT at retten ikke fant skjellig grunn til mistanke mot hans klient. I etterkant kommenterte han slik:

— Jeg synes kjennelsen er riktig. Jeg er fornøyd.

Videre sa han at han regnet med henleggelse av saken.

— Jeg regner nå med at saken mot min klient, med de bevisene som ligger i den, kan henlegges, sa Drægebø.

Han mente det ville være «oppsiktsvekkende» om politiet skulle anke.

— Det vil det være når retten ikke en gang har funnet at grunnvilkåret for fengsling, altså skjellig grunn til mistanke, er oppfylt. Denne saken har allerede tatt unødvendig lang tid.

Elden tror politiet vil snu

Mandag formiddag startet Gulating lagmannsrett behandlingen av anken fra Stray. Han forsvares av advokat John Christian Elden, som i et brev til politiet søndag krevde umiddelbar løslatelse av Stray.

I helgen sa Elden dette, i forbindelse med løslatelsene av Strays to medsiktede:

— Det er neppe grunnlag for noen korrupsjonspåstand her, og jeg regner med at det til slutt vil bli politiets konklusjon, også.

Det er foreløpig ikke klart om lagmannsretten rekker å avgjøre Strays anke i løpet av mandag.

- Vurderer saken fortløpende

Etter at løslatelsene av de to forretningsmennene var blitt kjent lørdag, sa politiinspektør Liv Mette Karlsen at politiet mener det «fortsatt er grunnlag for å holde alle tre fengslet». Hun varslet også anke over løslatelsene, men gikk altså bort fra det mandag.

På spørsmål om politiet har gått for hardt ut i saken, svarte Karlsen slik i helgen:

— Det har jeg ingen kommentar til. Vi gjør det vi til en hver tid mener er riktig å gjøre, slik vi vurderer saken fortløpende.

LØSLATT 1: Advokat Einar Drægebøs klient i korrupsjonssaken ble løslatt i helgen. - Retten har ikke funnet at det er skjellig grunn til mistanke for det som er inntatt i siktelsen, sa Drægebø om løslatelsen av forretningsmannen lørdag.
VEGAR VALDE
LØSLATT 2: Advokat Svein Aage Valens klient, en forretningsmann i 60-årene, ble også løslatt etter et flere timer langt rettsmøte lørdag. - Et prestisjenederlag for politiet, sa Valen (bakerst) om løslatelsene. Foran står medforsvarer Tarjei Hovland fra Valens kontor.
ODD MEHUS
NEKTER STRAFFSKYLD: Høyrepolitiker Jan Sverre Stray ble tidlig i oktober fengslet i fire uker, siktet for grov korrupsjon. Han har nektet straffskyld, og mandag behandler lagmannsretten anken hans. Strays forsvarer, John Christian Elden, sendte søndag brev til politiet og ba om at Stray «snarest» skulle bli løslatt. Strays to medsiktede, to forretningsmenn, ble løslatt i helgen.
ARKIVFOTO