– Politiet har i dag bestemt seg for å starte etterforskning basert på informasjon vi i dag har fått fra Petroleumstilsynet, sier politioverbetjent Bjørn Kåre Dahl i politiets Nordsjømiljøseksjon til DN.no.

Miljøorganisasjonen Bellona valgte å politianmelde Statoil i forrige uke etter hendelsen på Gullfaks C-plattformen 19. mai. Politiet setter uansett i gang etterforskning på eget initiativ etter å ha sett nærmere på Petroleumstilsynets gransking.

Petroleumstilsynet har konkludert med at det bare var tilfeldig at vårens gasslekkasje på Gullfaks C ikke endte i katastrofe. Ifølge tilsynets granskningsrapport som ble lagt fram fredag, var det reell fare for gassutblåsning og eksplosjon.

– Nå skal vi sette oss inn i materialet vi har fått og se hvilke rammer vi skal legge for etterforskningen. Det er politiets oppgave å se om det kan være straffbare forhold, uten at jeg i øyeblikket kan gå nærmere inn på det. Men vi mener altså at det er grunn til å gjøre en slik undersøkelse, sier Dahl.