• Vi ble for selvgode, innrømmer Kjell Inge Røkke. Han tar selvkritikk på hvordan Aker prøvde å lykkes med knoppskyting.

I Aker ASAs årsmelding for 2009 skriver konsernets hovedeier og styreleder at han henter inspirasjon fra poesi, idrett og tusenvis av gode medarbeidere, og sier seg godt fornøyd med strategiomleggingen Aker foretok i fjor.

Det Kjell Inge Røkke imidlertid ikke er særlig tilfreds med, er hvordan konsernet ble drevet mellom 2005 og 2007 da selskaper ble etablert og børsnotert på løpende bånd.

Taklet motgang bedre enn medgang

— Sannheten er at Aker som system ikke har lykkes med knoppskyting. Aksjeeierne i Aker og våre medinvestorer i nye selskaper har tapt betydelige beløp på oppstartselskaper i ventureperioden. Dette plager meg, skriver Røkke.

Blant selskaper Aker etablerte i perioden er Aker Drilling, Aker Exploration og Aker Floating Production.

— Aker kom styrket ut av mye motgang. Vi har ikke taklet medgangen like godt, sier Røkke, og forteller at det er særlig to dikt han henter inspirasjon fra, i motgang som i medgang; Rudyard Kiplings «If» og Dale Wimbrows «The guy in the Glass.»

- Bommerten

At Aker solgte aksjer og virksomheter og frigjorde 15 milliarder kroner i 2007, ser ikke Kjell Inge Røkke som noe resultat av stor spåmannskunst før det store aksjefallet kom. Finanskrisen måtte bare komme, mener han.

— Bommerten var at vi ikke forsto hvor mye ressurser som var nødvendig for å løfte nyetableringer, fullføre prosjekter og oppnå god drift. Kapitalen som vi tjente på betydelig aksjesalg ble med på nedturen, forklarer Røkke.

Tidligere har Kjell Inge Røkke anslått at Aker tapte 6-7 milliarder kroner på strategien med å satse bredt. Nå mener han at tallet nok er «dessverre langt høyere.»

— Verdier forsvant som en konsekvens av feil beslutninger og dårlig drift. Vi ble for selvgode. Vi leverte ikke som planlagt og forventet, skriver han.

Oppgjør i fjor

I årsmeldingen kommenterer Røkke de interne salgsprosessene som kulminerte med oppgjøret med regjeringen i fjor vår.

— Frem til våren 2009 var transaksjoner og forretningsutvikling mellom selskaper, som eies av Aker, en naturlig del av vår virksomhet. Det er det slutt på. Vi vil unngå at det stilles spørsmålstegn ved den kollektive integriteten til selskapets styre og styrende organer. Aker ASA retter blikket framover og rendyrker eierrollen, skriver Kjell Inge Røkke.

— Fortsatt hardt arbeid venter oss. For å oppnå en tilfredsstillende avkastning på våre verdier, må Aker hver arbeidsdag generere 10 millioner kroner i økte verdier de neste årene, konkluderer Aker-eieren, og gir følgende oppskrift: å sørge for at de rette menneskene får de riktige verktøyene.