Bore— og oljeserviceselskapet Petrolia gikk med overskudd i første kvartal takket være gode tider i oljeservicevirksomheten, en av selskapets tre virksomhetsområder.

Selskapet har og fått sine første letelisenser på norsk sokkel, og har kjøpt seg deleierskap i to landrigger.