Tre rumenereble i slutten av mai arrestert på en camping i bergensområdet.

Etterpågripelsene sa politiet at de tre kunne ha svindlet «opptil 30» bergensere.

Topp 3

Nå harsvindelsaken ballet på seg. I størrelse er den blant politiets tre største i løpet av de siste fire-fem årene.

— Vi ender noktett oppunder 50 saker, sier sjef for tyveriavsnittet i bergenspolitiet, KnutEllertsen.

Til nå er detkommet inn i overkant av 40 anmeldelser fra fortvilte korteiere i Bergen.

Politietknytter anmeldelsene til de tre rumenske mennene, som alle er cirka 30 år gamle.

— Det tar tidfør anmeldelser kommer inn. Derfor tror vi tallet på fornærmede fortsatt vilvokse. Selv om strømmen av anmeldelser later til å ha avtatt litt nå.

Politietsteori er at trioen har drevet med såkalt «pin-snapping»: At de følger med nårkorteieren slår inn koden, stjeler kortet - og haster av gårde til nærmesteminibank.

Korttyveriene skal ha skjedd rundt midnattstider på utesteder i Bergen sentrum - i perioden11. til 22. mai i år.

200.000,-

— Med etgjennomsnittlig svindeluttak på 5000 kroner fra det enkelte kort, nærmer det seg200.000 kroner i rent utbytte, sier Ellertsen.

Ingen av depåstått stjålne pengene er funnet igjen i tilknytning til de tre siktede. Politiet har noen pengespor å følge, men går ikke ut med detaljer på dette stadiet i etterforskningen.

Uansett mener ordensmakten de har god dokumentasjon for svindelen, blant annet gjennomovervåkingsbilder fra minibanker.

— Det ersærlig én av de siktede som går igjen på bildene. Vi tror de har fordelt «arbeidsoppgavene»mellom seg, og at den ene har hatt hovedansvaret for misbruk av kortene, siertyverisjefen.

- Innrømmer denoe som helst?

— Han som gårmest igjen på bildene har delvis erkjent, sier Ellertsen.

- Hva er detsom knytter de tre sammen?

— Det vil jegikke ut med nå. Vi har fortsatt en del avhør av de siktede igjen.

- Tørke etterpå

Etter at detre østeuropeerne ble arrestert, har det ifølge politiet vært tørke påkortsvindelfronten.

For politiet styrker det oppfatningen av at de tre harutgjort en aktiv bande.

— Frem til sist helg har vi ikkeregistrert nye saker av denne typen, med tyveri og etterfølgende misbruk av bankkort,sier Ellertsen.

Neste uke vil politiet prøve å få forlenget varetektsoppholdet for alle de tre siktede.