Oslo byfogdembete har avvist et konkurskrav mot Petromena fra Norsk Tillitsmann ASA og stiftelsen NTM Refectio, skriver selskapet i en børsmelding.

Petromena er et av selskapene i Berg Gerdt Larsen-sfæren, og har slitt med å etterleve lånevilkårene sine etter finanskrisen.

Men med kjennelsen i Oslo byfogdembete i dag har selskapet fått medhold i at Norsk Tillitsmann, som lever av å være organisator av långivere, ikke har rett til å kreve selskapet konkurs. Et slikt krav må långiveren eventuelt fremme direkte, mener retten.

For å komme et slikt utfall i forkjøpet har Norsk Tillitsmann kjøpt obligasjoner (gjeldsbrev) i Petromena gjennom stiftelsen NTM Refectio. Men dette er et proformaarrangement, heller ikke stiftelsen kan kreve Petromena konkurs, mener Oslo byfogdembete.

Norsk Tillitsmann har tidligere i år fått en kjennelse mot seg når det gjelder retten til å kreve selskaper konkurs på vegne av långivere. Norsk Tillitsmann har varslet at saken blir anket.