Nyhetsbyrået Reuters skriver at søknaden ble levert retten i New York i går. En konkursbeskyttelse etter amerikansk rett gir selskapet et midlertidig vern mot kreditorene.

Det tre datterselskapene har bestilt tre borerigger fra Jurong Shipyard i Singapore. Den første riggen er nettopp ferdig, men verftet har ikke fått hele oppgjøret og har lagt riggen ut for salg.

Søknaden om konkursbeskyttelse må ses på som et forsøk på å hindre verftet i å selge riggen.

Kriserammede Petromena er et selskap i Berge Gerdt Larsen-sfæren.

Selskapet ligger også i hard strid med obligasjonseierne som har gitt selskapet tre lån på til sammen 5,5 milliarder kroner.

Eieren av det ene obligasjonslånet, på to milliarder kroner har nettopp fått medhold i norsk rett i at Petromena har misligholdt lånet.

Kjennelsen bekreftet obligasjonseiernes standpunkt, om at lånet var misligholdt og at de derfor hadde rett til å overta kontrollen i Petrorig I, II og III.

Petromena gikk til sak mot obligasjonseierne både i Norge og Singapore. Rettssaken i Singapore kommer opp om få dager.