Samtidig som ansatte i SAS før jul måtte godta kutt i lønninger og pensjoner for å redde selskapet fra konkurs, har 18 SAS-ledere fått skattefrie bonuser tilsvarende 14 millioner svenske kroner for å bli i selskapet, skriverVG onsdag.

SVs arbeidspolitiske talsperson Karin Andersen kaller dette en «pervertert form for ledelsestankegang».

— Oppsiktsvekkende uklokt

— Jeg blir oppgitt og sint. Man har ledere for at de skal stå i kriser. Hvis ledere krever ekstra bonus for å gjøre jobben i kriser – da er de ikke ledere. Slike folk er ikke bærekraftige, hverken i bedrifts- eller samfunnsregnskapet.Å bruke en krisesituasjon for å presse frem bonuser til seg selv, mens du sier opp folk og tar lønn fra folk som tjener mye mindre enn deg, det er ødeleggende for respekt og tillit til ledelsen, sier Andersen.

Robert Eriksson i Frp mener det er en «oppsiktsvekkende, uklok beslutning» fra ledelsen i SAS:

— Norge har vært med å putte penger i SAS for å redde selskapet fra konkurs. Å dele ut millionbonuser til lederne er ikke et flott takkekort til norske skattebetalere for at man har hjulpet til, sier Eriksson.

- Mangel på dømmekraft

SAS bekrefter overforVGat det ble gitt «stay-on»-avtaler med «noen få medarbeidere» for å sikre at nøkkelpersoner ikke forsvant fra selskapet.

— I en anstrengt tid har SAS krevd at ansatte skal si fra seg rettigheter og avtalefestede goder. Når ledelsen ikke inkluderer seg selv i det kollektive ansvaret, så er det forståelig at det blir reaksjoner. Dette viser mangel på dømmekraft. Selv om man sikrer viktig kompetanse, mener jeg at styret har spilt seg ut på sidelinjen. Når ledergruppen ikke viser vei i en vanskelig situasjon, mangler man troverdighet, sier Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland.

- Norge bør bruke sin innflytelse

Norge eier i dag 14,3 prosent av SAS. Andersen i SV mener Norge bør bruke sin innflytelse i selskapet for å få slutt på bonusfesten.

— Norge bestemmer ikke alene, men det er på tide å heve stemmen. Vi har klare synspunkter mot usunne bonuser som ikke bidrar til annet enn å berike noen få. I SAS har vi politisk innflytelse igjennom styret - nå må vi være tydelig på at dette er galt og rekruttere ledere som tar ansvar for mer enn egen vinning, sier Andersen.

Lien Aasland i Arbeiderpartiet mener dette bør tas videre i eierkommunikasjonen med SAS.

— Jeg går ut i fra at det kommer reaksjoner fra andre eiere også, og at det vil komme signaler inn i generalforsamlingen. Jeg håper siste ord i ledergruppa ikke er sagt. Man bør tenke på signalene man sender ut. Det er ikke heldig å miste lojaliteten til de ansatte, sier han.

Eriksson i Frp spør seg om lederbonusene til SAS-sjefene er etter næringsminister Trond Giskes smak.

— Det er næringsministerens ansvar å sørge for at selskap hvor Norge er eier, har en fornuftig lønnspolitikk og ivaretar norske interesser. Jeg kan ikke skjønne at dette er i Giskes interesse. Det må være vanskelig for ham å få legitimitet for at skattebetalernes penger går med på å finansiere bonusfest til SAS-ledere, sier Eriksson.

Frykter for enigheten

I høst gikk Norge, sammen med Sverige, Danmark, en Wallenberg-stiftelse og SAS' største bankforbindelser, med på å stille 3,5 milliarder svenske kroner til rådighet til SAS.En forutsetning var at selskapet kunne få bukt med utgiftene, og at de ansatte gikk med på innsparinger og krisepakker.

Høyres Svein Flåtten mener millionbonusene er «umusikalsk», og frykter for at det kan påvirke forholdet mellom de ansatte og SAS.

— Saken står og faller på at det er enighet mellom fagforeningene og SAS, men når man blir konfrontert med dette, truer det enigheten. Enigheten har hele tiden vært skjør, og da synes jeg en slik sak er umusikalsk og uheldig, sier han.

Flåtten presiserer at styret og ledelsen i et selskap selv må bestemme hvordan man skal få bedriften til fungere på best mulig måte, og at politikerne ikke skal blande seg inn i styrelønnsbetingelsene.

— Men jeg håper riktignok at dette ikke får en innvirkning på løsningen. Alt som skjer i SAS krever at det tas ansvar på alle sider, og at arbeidsgivere og de ansatte bruker fornuften, sier Flåtten.