Neste alle tal peika oppover for Fana Sparebank. Etter 3. kvartal hadde dei eit overskot etter tap og skatt på 70 millionar kroner, mot 43 millionar same tid i fjor.

Banken har auka den såkalla rentenettoen (forskjellen på renter dei tener på utlån og betalar for innskot), frå 152 til 168 millionar kroner.

Utlåna frå banken har auka med 9,5 prosent dei siste 12. månadene, medan veksten i innskota har gått kraftig ned til 2,5 prosent mot 7,7 prosent same tid i fjor.