Veksten i omsetning var på åtte prosent, noe som førte til at fjorårets omsetning endte på 1,7 milliarder kroner.

Alle de største selskapene i Kavlikonsernet hadde fremgang, med god utvikling både for kjernevirksomheten ost og for Q-Meieriene AS.

Oppkjøp i Danmark Saftvirksomheten i Pebas AS i Danmark ble kjøpt 100 prosent 30. september 2008 og vil ifølge konsernsjef Erik Volden styrke virksomheten i Danmark.

Kavli har en markedsandel for saft i Danmark på 30 prosent.

Kavli-resultatet før skatt svekkes ved at det for 2008 er belastet spesielle poster knyttet til restrukturering av virksomheten i Danmark, etter oppkjøpet av Pebas AS. Det er dessuten bokført restruktureringskostnader knyttet til Kavlis virksomheten i England.

Totalt utgjør dette en kostnad på 10,3 millioner kroner i 2008. Driftsresultatet for 2007 var positivt påvirket med 9,3 millioner kroner i forbindelse med endring av pensjonsordningene for den norske virksomhet.

God utvikling Erik Volden peker på at den underliggende utviklingen i driftsresultatet viser derfor en vesentlig resultatfremgang.

Han opplyser at Kavli har økt sine markedsinvesteringer vesentlig i 2008. Det gir en fortsatt økning i salg og markedsandeler.

Helårseffekten av bedrede rammebetingelser for Q-Meieriene AS er også en viktig årsak til resultatfremgangen siste år.

Volden understreker imidlertid at det fortsatt er et betydelig forbedringspotensial for enkelte av virksomhetsområdene før de er på et tilfredsstillende resultatnivå.

Ifølge Erik Volden ser utviklingen for 2009 positiv ut. Det vil fortsatt bli fokusert på vurdering av strukturelle grep, blant annet gjennom oppkjøp.

RUNE SÆVIG
BT