Han er professor i nautikk ved Høgskolen i Ålesund og er ildsjelen bak skolens skipssimulatorene.

Sjøfartsdirektoratet kommer med de nye forskrifter i løpet av 2004. Da blir simulatortrening like viktig som det å sjekke ut på en virkelig hurtigbåt, Det nye reglementet inkluderer mannskaper på ambulanse— og taxibåter.

— Også erfarne hurtigbåtførere vil bli pålagt retrening i simulator hvert andre år, sier Norvald Kjerstad.

I en spørreundersøkelse som Høgskolen i Ålesund gjennomførte blant 75 hurtigbåter i 2001, svarte 62 prosent av mannskapene at de aldri hadde hatt simulatortrening. 78 prosent mente at deres utdanning var for dårlig i forhold til hurtigbåtnavigering på kysten. 75 prosent svarte at de ikke hadde hatt undervisning om elektronisk kart, mens 100 prosent mente at elektronisk kart var viktig under hurtigbåtnavigering.

— Vi står overfor en alvorlig pedagogisk oppgave, sier Norvald Kjerstad som har alliert seg med den Vigra-baserte sivile flyskolen North European Air Resourch (NEAR) om utveksling av lærerkrefter.

<b>BEVEGELIG:</b> - Det som blir til overs av instruksjonstid i hurtigbåtsimulatoren skal selges til rederier og hurtigbåtselskaper, sier Norvald Kjerstad som viser hvordan modellen av cockpiten Flying Cat 40 vil kunne bevege seg i de tre frihetsgradene som kystfartøyer utsettes for.