Tidligere har Sankt Isidore av Sevilla blitt lansert som en mulig kandidat. Nå får han konkurranse av Titus Brandsma. Fader Brandsma fra Bolsward i Nederland ble myrdet av tyskerne i Dachau i 1942. Forbrytelsen var at han sloss for pressefrihet under naziundertrykkelsen.

Isidore av Sevilla var en tenker i det syvende århundre og betraktes som en av middelalderens lærdeste menn. Han samlet sin tids viten i den ufullendte encyclopedien Etymologiae Sive Origines. Verket summerte tidens kunnskap om medisin, matematikk, retorikk, grammatikk, historie og teologi.

Den katolske kirken vurderer også skytshelgener for andre medier. Sankt Francis av Sales er journalistenes beskytter, skriver Ananova.(Origo)