Vatikanet kanoniserer snart en egen skytshelgen for internett, ifølge den nederlandske biskopen Antoon Hurkmans. Sankt Isidore av Sevilla, som skrev verdens første kjente leksikon, skal allerede være valgt.

Isidore av Sevilla var en tenker i det syvende århundre og betraktes som en av middelalderens lærdeste menn. Han samlet, om enn noe ukritisk, sin tids viten i den ufullendte encyclopedien Etymologiae Sive Origines, ifølge Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. Verket summerte tidens kunnskap om medisin, matematikk, retorikk, grammatikk, historie og teologi.

Blant de andre kandidatene var Sankta Rita av Cascia, apostelen Filip, Fader Pius og erkeengelen Gabriel, skriver Ananova.(Origo)