Interessen for handel over mobiltelefoner har sunket dramatisk blant forbrukerne fra i fjor, viser en ny undersøkelse utført av analyseselskapet A.T. Kearney og business-skolen ved Cambridge University. Bare 12 prosent av brukerne av mobiltelefoner med nettaksess vurderer innkjøp via teknologien. I juni 2000 var det tilsvarende prosenttallet 32.

Nedgangen var mest markant i USA. Bare 3 prosent planla handel over med mobilen på verdens største marked, sammenliknet med 34 prosent 6 måneder tidligere. I Europa sank tallet fra 29 til 14 prosent, ifølge undersøkelsen.

— Størrelsen på nedgangen er en overraskelse, sier konsulent Paul Collins ved A.T. Kearney i London ifølge Wall Street Journal.

Resultatet bygger opp under skepsisen til utsiktene for nye trådløse tjenester. Teknologien som er på markedet er tregere og mer uoversiktlig enn brukerne trodde når den ble lansert, mener Collins.

Undersøkelsen bygger på svar fra 1.600 forbrukere i USA, Asia og Europa.(Origo)