Det går frem av en kjennelse fra Bergen tingrett torsdag.

Dermed har Ricks Gruppen, eller Utsikten Restaurantdrift som navnet har vært siden forrige uke, vunnet en foreløpig seier i en av ikke rent få konflikter med huseieren på Zachen.

Daglig leder i Utsikten, Tom Greni, gikk til søksmål mot huseier Zachariasbryggen da huseier truet med å leie ut lokalene til andre.

Utsikten leier i dag lokaler til tre utesteder på Zachen, og skal etter avtalen overta fire nye lokaler i restauranthuset fra 24. april.

— Skylder seks millioner

Knut Jørgen Hauge, hovedeier av Zachen, har tidligere sagt at leietakeren ikke har betalt leie siden november, og skylder seks millioner kroner.

Vi [...] tar med oss anbefalingene i kjennelsen og hever leieavtalen.

Knut Jørgen Hauge, Zachen-sjef

Derfor har Hauge truet med at Utsikten Restaurantdrift ikke får overta de nye lokalene, og at han vil leie ut til andre isteden. Men han har ikke sendt noen formell heving av avtalen.

Ifølge kjennelsen er ikke dette godt nok.

Dommeren påpeker at verken avtalen eller bakgrunnsretten gir utleier en rett til å foreta en slik delvis heving ved å leie ut til andre. Skal lokalene på Zachen leies ut til andre enn Utsikten Restaurantdrift, kan det skje først etter en formell heving av avtalen.

- Vurderer konkursbegjæring

Retten påpeker også at de lokalene Utsikten skal overta i april, utgjør et vesentlig økonomisk fundament for hele leieavtalen. Uten inntjeningen fra disse utestedene, som samlet utgjør 425 kvadratmeter, vil det være umulig for Utsikten å drive videre på Zachen.

Retten påpeker også at Zachen gjennom sin atferd har gitt grunn til å tro at selskapet ikke vil etterleve avtalen om å overlate lokalene til Utsikten den 24. april. Derfor pålegger retten Hauge å stille lokalene til disposisjon.

Retten har også pålagt Zachen å stille lokalet på taket til disposisjon for Utsikten innen 1. april. Disse lokalene måler 545 kvadratmeter, ifølge kjennelsen.

— Vi tar rettens avgjørelse til etterretning og tar med oss anbefalingene i kjennelsen og hever leieavtalen.I kjennelsen har ikkerettentatt stilling til realitetene i saken, men konstatert at vi har anledning til å heve halve leieavtalen. I retten opplyste vi at det fortløpende vurderes å begjære Utsikten Restaurantdrift konkurs med bakgrunn i manglende leie, sier Hauge.

Ferdig ombygget?

Hauge påpeker også at retten ikke har gått inn i diskusjonen om bygget er ferdig ombygget eller ikke, noe som var et viktig poeng for Tom Greni, daglig leder i Utsikten, under forhandlingene.

Han har oppgitt dette som begrunnelse for ikke å ha betalt den leien Hauge ønsker. Han sier at de følger leieavtalen som gjelder for byggeperioden inntil ombyggingen er ferdig.

GÅR FOR UTKASTING LIKEVEL: - Vi tar rettens avgjørelse til etterretning og tar med oss anbefalingene i kjennelsen og hever leieavtalen, sier Knut Jørgen Hauge, daglig leder på Zachen. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ