• De store nyetableringene skaper en formidabel vekst, og Åsane er i ferd med å utvikle seg til en egen by.

Det sier høyskolelektor Robert Ingvaldsen ved Handelshøyskolen BI. Sammen med to kolleger laget han sist høst rapporten "Strategisk næringsregnskap for bergenshandelen" på oppdrag fra Næringsrådet.

— Det skjer voldsomt mye i bydelene nå, spesielt i Åsane og i Lagunen-området, men vi ser også stor ekspansjon ved Oasen i Fyllingsdalen og Vestkanten i Loddefjord. Konsekvensen blir at det blir mer attraktivt å handle i bydelene.

- Hva med Bergen sentrum?

— Den tendensen vi allerede har sett, nemlig at sentrumshandelen svekkes, blir bare forsterket.

Ingvaldsen tror handelsveksten blir sterkest i bydelene nord og sør for sentrum, altså i Åsane og rundt Lagunen.

— Jeg tør ikke utpeke noen vinner. Det er nok rom for sterk økning begge steder, og begge ser ut til å ha planer om å bli egne byer.

Direktør på Lagunen, Knut Eliassen, frykter ikke at det nye Ikea-bygget vil endre konkurransen mellom Åsane og Lagunen-området i særlig grad.

— Ikea får et svært bygg, som sikkert fører til økt omsetning, men jeg tror neppe det blir det de store utslagene på den totale handelen mellom disse områdene, sier han.

Robert Ingvaldsen peker på at Åsane har fordeler av å ha store arealer tilgjengelig. Kombinert med god infrastruktur har det muliggjort etablering av flere nye, store varehus på kort tid. Med gode veiløsninger tar det ikke lang tid å reise til Åsane uansett hvor man bor i Bergen.

— Åsane har selv en ganske stor befolkning, som også blir større etter hvert. Når de får mer av det de leter etter i nærheten, får de også mindre behov for å reise til sentrum.

Ingvaldsen tror det blir tøffere for Vestkanten å vokse like mye som Åsane og Lagunen, selv om det også bygges ut der.

— Selv om Vestkanten har tyngde som opplevelsessenter, opplever de arealbegrensninger. Dessuten opplever de sterk konkurranse både fra Sartor Senter og sentrene på Askøy.

Ingvaldsen peker på at de store varehusene er plasskrevende, og at det er naturlig at handelen med kapitalvarer i stor grad havner i bydelene.

Sentrum burde egne seg godt for småvarer og det han kaller utvalgsvarer, men Ingvaldsen frykter at sentrumshandelen vil falle enda mer akterut som følge av mangel på innovasjon.

— Mathallen er en spennende nyskapning for å presentere fiskehandel. Men jeg savner et privat initiativ. Spesielt de som sitter på store byeiendommer burde kjenne sin besøkelsestid, og prøve å legge til rette for økt handelsaktivitet, sier Ingvaldsen.