— Det er klart jeg har vært inne på tanken om å pensjonere meg, men jeg har ikke bestemt meg, sier Arne Alexander Jensen, senioringeniør i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune. 65-åringen har jobbet i 45 år i kommunen og vurderer nå førtidspensjonering. Den muligheten deler han med en stor del av de ansatte i teknisk sektor.

48 år i snitt

Kommunen har beregnet hvor mange ansatte i teknisk sektor som har mulighet til å pensjonere seg i perioden fra andre halvår i 2011 til 2015. Resultatet fikk alarmklokkene til å ringe.

Hver fjerde ansatt fyller 62 år eller mer i denne perioden. Gjennomsnittsalderen er 48 år.

Erfaringsmessig velger få ingeniører i kommunen å gå av med tidligpensjon, poengterer Kjell Kolskogen, administrasjonssjef i Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel.

— Det som kan gi grunn til uro, er knappheten av nyutdannende ingeniører. Oljenæringen støvsuger markedet. Å få fatt i ingeniører med den rette kompetansen er utfordrende når vi konkurrerer med oljen, sier han.

Vil bli mer attraktiv

Kommunen har nå satt i gang et prosjekt for å øke rekrutteringen og forbedre omdømmet til kommunen som arbeidsplass.

— Det er klart at dette gir et varsku når det gjelder rekruttering. Vi må se på hva vi kan gjøre for å bli mer attraktive som arbeidsplass, sier Øistein Christoffersen (Frp), byråd for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel.

Dersom en stor andel ingeniører og andre med teknisk kompetanse forsvinner, er konsekvensen høyere utgifter for kommunen, ifølge Christoffersen.

— Oppgavene vil nok bli utført, men vi må da kjøpe tjenestene. I et presset marked som det er nå, er det i utgangspunktet mye dyrere å kjøpe inn, sier han.

Mest bekymret er han for Samferdselsetaten.

— De som sitter der i dag har kompetanse og bred erfaring. Denne veikompetansen er blitt borte i den forstand at det ikke er nyutdannende innen dette tekniske faget, sier han.

De unge forsvinner

Ifølge Christoffersen sliter kommunen med å beholde de unge i teknisk sektor.

— I alderssammenheng har vi et hull på midten. De unge kommer inn, men er her relativt kortere tid enn de andre. Det tror jeg i hovedsak skyldes lønningene, fordi lønn teller mer i etableringsfasen enn når du er etablert, sier han.

I kommunens budsjettforslag står det at det kan bli nødvendig med ekstraordinære tiltak dersom en høy andel ingeniører velger å gå av med tidligpensjon. Økte lønninger er et av tiltakene som vil bli vurdert, ifølge Christoffersen.

— Andre tiltak kan være etterutdanning, kursvirksomhet og mer fleksible arbeidstider, sier han.

Også i Statens vegvesen på Vestlandet er det høy snittalder på ingeniørene. I Region vest vil 197 ansatte fylle 62 år eller mer i løpet av neste år. 95 av disse fyller 65 år eller mer.

— Det ser noe lysere ut nå enn det gjorde for et par år siden med tanke på rekruttering av nyutdannede, men skal vi rekruttere tekniske medarbeidere med både formalkompetanse og praksis, sliter vi fortsatt, sier Svein Hoff, leder for HR-forvaltningsseksjonen i Region vest.

Stavanger og Bergen sliter mest med rekrutteringen.

Bybanen spisser kampen

Hoff tror bybaneutbyggingen vil tilspisse konkurransen.

— Våre store utbyggingsprosjekt i bergensområdet kommer fort i konkurranse om ingeniører når bybaneprosjektet forsøker å skaffe seg nye medarbeidere. Det kan da oppstå en lønnskonkurranse mellom offentlige prosjekt som kan bli uheldig, sier han.

Også i Helse Bergen er det vanskelig å dekke etterspørselen etter ingeniører.

— Når det gjelder ingeniører innen bygg og tekniske fag sliter vi som alle andre med rekrutteringen. Bioingeniører er lettere å rekruttere, sier Trond Søreide, personal- og organisasjonsdirektør.