— Vier i en veldig spesiell situasjon. Motparten består av organisasjoner somkjemper for rettigheter arbeidsgiverforeningen deres ikke vil gi oss ansatte iorganisasjonene, sier Roald Kvamme, klubbleder for de ansatte iArbeiderpartiet.

Mandag klokken 12 møtes Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening Handel og Kontortil mekling. Finner ikke Riksmeklingsmannen en løsning som partene kan godtainnen i morgen midnatt, tas 400 Handel ogKontor-organiserte ut i streik.

Det vil lamme sekretariatene iArbeiderpartiet, SV, LO sentralt, Fagforbundet, Fellesforbundet og NorskNærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

RoaldKvamme, som er med i forhandlingsdelegasjonen, sier medlemmene hans eroppbrakte.

— Deforstår ikke hvorfor vi har havnet i denne situasjonen, for de oppfatter segsom LO-medlemmer.

Avviser uenighet

DetKvamme sikter til er at Handel og Kontor (HK) brøt forhandlingene medArbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) fordi de ikke fikk gjennomslagfor krav knyttet til vikarordningen, innleie av arbeidskraft og deltidsarbeid.Disse tariffkravene var sentrale LO-krav i de seneste års tariffoppgjør og erblitt en del av tariffavtalene i de fleste tariffområder.

- AAFskriver i en pressemelding at det ikke er riktig at de ikke vil innfri dissekravene?

— Detkan ikke vi si noe til, bare konstatere at det er en grunn til at vi brøtforhandlingene og nå skal til mekling, sier Kvamme.

- Hvordanreagerer dine medlemmer på tausheten fra LO-leder Roar Flåthen og lederne i destørste fagforbundene?

— Deopplever at topplederne i forbundene er likegyldige til de krav vi har fremmet.Lederne vil ikke uttale seg, men gjemmer seg bak meklingsfreden.

- Erikke det normalt i lønnsoppgjør?

— Viskal ha respekt for meglingsinstituttet. Når meglingen starter er detmeglingsmannen som uttaler seg. Men forut for dette må det kunne være mulig åuttale seg, særlig når uenigheten er knyttet til det som ellers itarifforhandlinger er sentrale LO-krav.

Oppgjørom forhandlingene

Handelog Kontor krever en nemndsordning med nøytral oppmann i de tilfeller derpartene ikke blir enige i lokale forhandlinger. I dag er det slik atarbeidsgiverne har styringsretten og i praksis kan dirigere resultatet dersompartene ikke skulle komme til enighet.

— Detteer et sentralt LO-krav. For å dra en sammenligning. Jeg er glad for at vi haret offentlig meglingsinstitutt som Riksmeklingsmannen som megler i denneavtalen og ikke en ordning der arbeidsgiver bestemmer resultatet.

- Hvatror du er grunnen til at dette oppgjøret endte i megling?

— Istatsoppgjøret omtalte LO-leder Roar Flåthen forhandlingsmotparten somstivbeinte. Jeg tror vi, på lik linje meddet som skjedde i statsoppgjøret, må ta enrunde på hvordan forhandlingene ble gjennomført. Og det gjelder selvsagt beggeparter, sier Kvamme.