Utviklingshastigheten innen informasjonsteknologi og den lave prisen på brukt utstyr fører til en enorm søppelhaug av gamle PCer, skriver magasinet Computeractive i en ny rapport.

— Datamaskiner er spekket med miljøgifter. Det er store mengder bly i monitorer, samt kvikksølv og kadmium i selve PCen, sier miljøtalsmann for den Washington-baserte lobbygruppen U.S. Public Interest Research Group, Jeremiah Baumann, til AP.

I 2005 er skrotningstakten lik produksjonstakten, spår US National Safety Council. 315 millioner PCer ender på dynga innen 2004 bare i USA. Amerikanske miljøorganisasjoner frykter konsekvensene når monitorer, PCer og annet datautstyr fyller opp avfallsplassene.

315 millioner PCer utgjør 544.000 tonn bly, 908.000 tonn kadmium, 181 tonn kvikksølv og 908.000 tonn heksavalent krom, ifølge miljøgrupperingen Silicon Valley Toxics Coalition.

Tross en markant økning i antallet firmaer for spesialavfall blir ikke mer enn elleve prosent av materialet håndtert på en forsvarlig måte, ifølge US National Safety Council.

ORIGO