Bergen kommune har utvidet soneparkeringen i Sandviken. Utvidelsen skjedde fra årsskiftet.

Dagens boligsone 8 utvides mot utløpet av Fløyfjellstunnelen, Sjøgaten/Sandviksveien i vest og Fjellsiden i øst. Her finner du oversikt og kart over det nye soneparkeringsområdet.

Tre av fire står ulovlig

Vi tok en sjekk av bilene som var parkert i Amalie Skrams vei og Uren i Sandviken onsdag formiddag. Tre av fire parkerte biler manglet soneparkeringsbevis.

Knut Grimstad bor i Amalie Skrams vei. Han mener den nye ordningen har både fordeler og ulemper.

— Det er bra at vi blir kvitt all fremmedparkeringen, men jeg synes ikke vi som bor her skal måtte betale for å parkere ved huset vårt, sier Grimstad.

Helge Sjursen bor i Sandivkens Torggate. Han mener det burde blitt skrevet ut bøter allerede i dag.

— Vi som har kjøpt sonekort har jo ingen fordeler av dette. Forholdene er jo like gale som før når de utsetter bøteleggingen. Betalingsautomatene burde de klart å få opp før nyttår.

Botamnesti

- Har dere bøtelagt mange i dag?

— Nei, vi lar folk få en god uke på seg til å få orden på papirene før vi begynner å gi parkeringsbøter, sier avdelingsleder Arvid Heggestad i Samferdselsetaten i Bergen kommune.

- Hvorfor utvides soneparkeringen i Sandviken?

— Det var veldig tett med biler der den gamle sonen sluttet, om lag ved Sandviken kirke. Nå får de som bor der bedre parkeringsforhold, men samtidig blir det vanskeligere for dem som bruker området til arbeidsparkering, sier Heggestad.

Nye parkeringsautomater

Sandviken er et populært område å parkere i for mange som går tur i Fjellveien eller opp Stoltzen.

— Vi ønsker ikke å stoppe parkeringen for denne inngangsporten til Byfjellene, derfor setter vi opp to billettautomater for dem som vil gå tur eller besøke folk i områdene, sier Heggestad.

Dette er den første parkeringssonen som får slike automater.

Betalingsautomatene blir satt opp i Amalie Skrams vei (ved Norsk Lærerakademi) og i Mulen (der Mulebussen snur).

På betalingsautomatene kan du kjøpe billett og stå lovlig parkert. Det koster ti kroner timen.

Det blir fortsatt mulig å kjøpe sonedagskort (skrapekort) for 100 kroner dagen, som i andre parkeringssoner.

Et soneparkeringskort koster 1500 kroner i halvåret. Her finner du kriteriene for å få soneparkeringskort.

Hva mener du om utvidelsen av soneparkeringen i Sandviken?

NYE SKILT: Det er satt opp nye skilt om det utvidede soneparkeringsområdet, men mange vil trolig parkere her av gammel vane.
Leif Gullstein
DENNE MÅ DU HA: Slik ser soneparkeringskortet ut.
Leif Gullstein