— Detteer en god dag for Sparebanken Vest, sier administrerende direktør Stein Klakeggsom nå overtar bankfilialer i seks Hardanger kommuner og på Voss med 52ansatte.

— Endeligvil vi bli representert på Voss, sier Klakegg. Han tror også at særlig næringslivetpå Voss og i Hardanger vil ønske en bank med større kapitalbase velkommen idette distriktet.

Sammenslåingen skal skje ved at Sparebanken Vest overtareiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Sparebanken Hardanger som så langthar vært Sparebank1 bank.

Sparebanken Hardanger vil samtidig opprette en egensparebankstiftelse som skal eie egenkapitalbevissene i Sparebanken Vest ettersammenslåingen og utdele gaver til allmennyttige formål i lokalsamfunnene hvorSparebanken Hardanger har drevet virksomhet.

Stiftelsen vil få en bokført egenkapital på hele 527millioner kroner, der avkastningen av disse pengene vil gå til allmennyttigeformål i Hardanger og på Voss.

Sparebanken Vest får etter denne sammenslåingen nyebankfilialer i kommunene Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Granvin, Kvam ogJondal.

Det er bare i Norheimsund at både Sparebanken Vest ogSparebanken Hardanger begge har kontorer. På litt sikt ser Stein Klakegg forseg en naturlig integrering i Norheimsund.

— Meningen ansatte skal miste jobben som følge av fusjonen, sier Klakegg.

Banken la i dag også frem et overskudd før skatt på 215millioner kroner fra første kvartal.

— Detskjer tiltross for sterkere konkurranse og lavere rentemargin. Men tapene erlavere og inntekten fra så vel aksjehandel, eiendomshandel og salg avforsikring er høyere. Derfor ble det de beste 1 kvartalstallene vi noen ganghar lagt frem, sier viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth.