— Vi forventer økte priser på lån til personkunder og bedriftskunder fremover som en følge av myndighetenes skjerpede krav til bankenes soliditet, sier viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest. Banken endte på rekordhøye 1,2 millarder kroner i resultat før skatt i fjor. Resultatet i 2011 var 459 millioner lavere, 732 millioner kroner, men noe av dette skyldes engangsinntekter som trekker opp 2012-resultatet.

— Dere må altså øke prisene?

— Ja, bankene er pålagt av myndighetene å holde mer egenkapital for hvert lån. Dermed må marginen opp.

— Hvor mye tror du dette vil slå ut i lånerentene?

— Vi er veldig spente på hvilken effekt dette får. Bankene kommer til å følge hverandre her, og vi følger som andre konkurransesituasjonen nøye. Det er viktig å understreke at prisøkning ikke er en utvikling bankene ønsker, men er resultat av pålegg fra myndighetene.

Jan Erik Kjerpeseth varsler også en lavere vekst i utlån fremover også for at banken skal tilpasse seg kapitalkravene.

— Vi legger til grunn en vekst i personmarkedet på 3,5 prosent. I bedriftsmarkedet styrer vi mot 2,5 prosent vekst, sier Kjerpeseth. han forklarer at den reduserte veksten er gjort for å ta forholdsregler i forhold til en avklaring av rammevilkårene for bankene.

Driftsinntektene økte i fjor med 465 millioner kroner til 2658 millioner, kostnadene endte på 1338 millioner.

Takker Vestlandet

Sparebanken Vest har i løpet av 2012 totalt fått 15.500 nye kunder, hvorav om lag halvparten kommer fra den integrasjonen med Sparebanken Hardanger.

— Vi er svært fornøyd med at enda flere vestlendinger velger å benytte oss som sin hovedbankforbindelse, og at stadig flere av våre kunder benytter seg av flere tjenester og produkter som finanshuset Sparebanken Vest tilbyr, sier administrerende direktør Stein Klakegg.

Totalt har Sparebanken Vest ved utgangen av 2012 over 253.000 privatkunder.

Klakegg viser også til god fart i økonomien på Vestlandet som en av grunnene til at bankens kraftige resultatvekst.

-Vi har i 2012 gjennomført grep som styrker langsiktig lønnsomhet og som øker bankens kapitaldekning ytterligere, sier han.

I tillegg har banken snudd bidraget fra datterselskapene fra minus til pluss. Bidraget fra disse enhetenehar snudd fra minus 50 millioner i 2011 til 34 millioner i pluss i fjor.

— Vi venter et fortsatt positivt bidrag i 2013, sier Klakegg.

Kutter staben

Bankens finansielle stilling er god, og den tilfredsstiller de nye kravene til kapitaldekning med god margin.

Sparebanken Vest skal effektivisere driften og reduserte staben med 50 stillinger i 2012. Dette vil fortsette i 2013 med en reduksjon på 60 årsverk. Kuttet i staben skal skje via rettede sluttpakker.Årsaken ligger blant annet i at det var 25 prosent færre besøkende i banklokalene fra 2011 til 2012. Tilsvarende har etterspørselen etter nett— og mobilbank økt kraftig.

MILLIARDGLISET: Stein Klakegg i Sparebanken Vest.
JO STRAUBE