De ansatte fikk beskjed klokken 07.15 i dag.

— Jeg må berømme dem for den innsatsen de gjør. Men det er et trist budskap både å formidle og å få. Derfor har vi en tung dag her, sier Knut Morten Michelsen, avdelingsdirektør for Ica Norges logistikkavdeling i Bergen.

De vel 70 ansatte skal etter planen jobbe ut mai. Deretter stenger avdelingen.

De ansatte består av alle typer lagermedarbeidere, sjåfører, kontorpersonale og ledere. Disse skal følges tett opp fremover.

350 må gå på landsbasis

— Vi har inngått avtaler med fagforeningen om økonomisk kompenasjon og eksperthjelp med tanke på å finne nytt arbeid, sier Michelsen.

På landsbasis er det totalt 350 jobber i Icas distribusjonssystem som forsvinner.

— Det er trist at vi er kommet i en situasjon der vi må si opp så mange medarbeidere. Men når dette står mellom at vi må si opp 350 eller 10.000 jobber i hele Ica, er valget nokså enkelt. Dessverre hadde nok ikke Ica-systemet hatt en fremtid uten at vi gjør dette grepet, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Ica Norge.

ICA beholder distribusjonen i Oslo, Akershus og Østfold, samt deler av Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland.

I resten av landet overtas den av Norgesgruppen.

Konkurranse på pris og utvalg

Samtidig overtar Norgesgruppen innkjøpsfunksjonen. Samarbeidet innebærer også at Norgesgruppen håndterer deler av Ica Norges innkjøp.

ICA Norge fortsetter imidlertid med innkjøp av egne merkevarer, ferske brød og bakervarer, visse ferskvarer, samt fersk fisk og sjømat.

— Avtalen gir oss en kjempemulighet til å komme på banen igjen skikkelig med konkurranse på pris og vareutvalg. Norgesgruppen sikrer også at butikkstrukturen kan opprettholdes fordi de kan distribuere over hele landet, sier Bjørn Takle Friis.