— Det er først og fremst etterspørselen som har falt. Utslaget etter hvert er nå også at tilbudet går ned, sier Bjørn Gran fra Samfunnsøkonomisk Analyse og Econ Nye Boliger.

De står bak den ferske rapporten som slår fast at fallet i nyboligsalget var på over 45 prosent i Hordaland de siste to månedene.

Tallene måles fra 20 desember til 20. februar.

Fall i hele regionen

Salgssvikten rammer hele regionen, men nedgangen er størst i Hordaland.

  • Totalt ble det solgt 125 nye boliger i Hordaland. Det er nedgang på 106 boliger siden forrige gang.
  • Salget i Hordaland og Rogaland var på 290 nye boliger. Det er hele 31 prosent færre enn i forrige tomånedersperiode, og 47 prosent færre enn samme periode i fjor.
  • Når vi sammenligner Hordaland og Rogaland var salget bedre i Hordaland enn Rogaland i sist periode. Nå er det motsatt. Det viser at det svinger litt fra gang til gang, sier Gran.

Eksempelvis kan det avhenge av hvilke prosjekter som legges ut for salg. Likevel viser tallene at det har vært en generell nedgang over tid.

— Ellers i landet kom det store endringer etter sommeren. Det var lavere salgstakt overalt, sier Gran.

- Hva ligger bak det kraftige fallet i denne perioden?

— Boligbyggerne er avhengige av å selge en viss mengde før de kan sette i gang prosjekter, og vi ser en nedgang her. Vi merker også at det blir lagt ut færre boliger til salgs enn på samme tidspunkt året før.

- Hvor alvorlig er utviklingen?

— Det selges jo boliger fortsatt, det er ikke full stopp. Men vi kommer jo fra noen år med et veldig bra boligmarked, med høy etterspørsel og prisstigning. Nå ser vi en utflating både i bruktbolig- og nyboligmarkedet. På et eller annet tidspunkt flates jo også prisene ut, og vi får et tilbakesalg med lavere etterspørsel en stund.

Treigere i byene

Gran fra Econ Nye Boliger skisserer en interessant utvikling: Nyboligprisene har blitt en del høyere enn brukboligprisene, spesielt i Stavanger.

Samtidig har salgstakten vært lavere i byene Bergen og Stavanger, sammenlignet med nyboligsalget i distriktene.

— Det tyder på at byene rammes, sier Gran.

- Litt underlig

Daglig leder Hans Marting Moxnes i EBA Vestenfjelske som organiserer entreprenørene innen bygg og anlegg kjenner seg ikke helt igjen i det bildet rapporten tegner.

— Mitt inntrykk er at nye boligprosjekter i Bergen og ellers i regionen blir fort utsolgt.

Han sier at det blir litt unøyaktig bare å se på salgstall uten samtidig å se det i forhold til hvor mye som blir ferdigstilt.

- Absolutt ikke krakk

Moxnes sier at det er ingen ting som tyder på at utbyggerne sitter med restanser av usolgte boliger. Han nevner Obos og Ulveseths utbygging i Kronstadparken som eksempel.

— Jeg var nettopp på befaring der. I første byggetrinn er absolutt alt utsolgt, og de har akkurat startet salget av byggetrinn to.

Han sier også at entreprenørene følger utviklingen nøye sammen med Prognosesenteret.

— Det er ingen ting i underlagsmaterialet fra disse undersøkelsene som tyer på noe krakk i etterspørselen etter nye boliger. Absolutt ikke. Snarere tvert imot, sier Moxnes.