En rekke alternative handleplasser har tatt 7 prosent av markedet for handel med norske verdipapirer.

— Vi har kontroll på 93 prosent av handlene i de aksjene som er notert hos oss, og det betyr at vi ikke har kontroll på 7 prosent. Og det har ingen andre heller, sier informasjonssjef Tor Arne Olsen i Oslo Børs til Dagens Næringsliv.

Oslo Børs har sammen med flere av de tradisjonelle børsene sendt bekymringsmeldinger til EU om hvilke konsekvenser den fragmenterte handelen kan få. Olsen mener at de alternative handelsplassene ikke har like strenge krav til å overvåke og kontrollere handlene som de tradisjonelle børsene.

Avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Finanstilsynet sier at det gjenstår å se om overvåkingssystemene til de alternative handelsplassene er like gode som ved Oslo Børs.