Fish Pool sprang ut av energimeklarselskapet Bergen Energi i 2006. No sel Bergen Energi, og to andre storeigarar – GC Rieber og Imarex – alle aksjane sine til Oslo Børs.

Prisen for 71 prosent av selskapet er 19,3 millionar kroner. Handelen verdset Fish Pool til 27, 25 millionar kroner, og Oslo Børs vil tilby seg å kjøpe ut resten av eigarane.

Fish Pool er ein marknadsplass der du kan kjøpe og selje kontraktar for laks som skal leverast til avtalt pris i framtida. Slike marknadsplassar finst for mange råvarer, og initiativtakarane bak Fish Pool meinte det var råd å lykkast også i laksemarknaden. Deltakarane i marknaden kan ha ulike motiv, å sikre seg mot tap eller spekulere i gevinst på grunn av store prissvingingar.

Frå og med 2009 har Fish Pool gått med overskot. I fjor var driftsinntektene 15 millionar kroner og overskotet før skatt 2,4 millionar kroner.