Bystyret har gitt endelig tillatelse til at Reidar Osen og selskapet Sjøbodutvikling AS kan bygge leiligheter i de gamle sjøbodene. Osen eier tre av bodene, Sandviksboder 70, 71A og 72 og Sjøbodutvikling eier nummer 69.

Osen regner med at det blir 20 leiligheter i hans tre boder og samlet vel 30 leiligheter. I tillegg skal 22 prosent av det totale arealet på 2530 kvadratmeter benyttes til næringsareal.

— En evig kamp

— Dette har tatt syv år, en evig kamp mot byantikvar Siri Myrvoll som lot det gå prestisje i saken. Endelig tok man til fornuft. Men heldigvis har fylkeskonservatoren skjønt at vi må få bygge bodene om til noe som er økonomisk forsvarlig. Det ga bystyret nesten enstemmig tilslutning til. Det er selvfølgelig det eneste fornuftige, sier en svært fornøyd Reidar Osen.

I bystyrets vedtak står det blant annet at: «I vurdering av saken er det lagt vekt på at byggene er i svært dårlig forfatning, og at forslaget derfor anses som nødvendig for å sikre og redde disse viktige kulturminnene.»

SV var mot flertallsvedtaket og mente at Osen kun skulle få bygge om til næringsformål.

— Det er ikke økonomi i det. Det koster så mye å sette i stand de gamle bodene at det ikke er mulig. Det var jo derfor jeg tilbød Bergen kommune at de kunne få bodene gratis og sette dem i stand selv. Dette er et fornuftig vedtak av Bergen kommune, alternativet var jo at bodene raste i sjøen. Bergen kommune har vært smidig nå for å få dette til, sier Osen.

Han har innvendig sikret bodene foreløpig mot fullstendig kollaps.

— Ellers hadde de rast på sjøen for lenge siden. Det ene tårnet raste faktisk sammen i vinter. Nå skal bodene vernes gjennom bruk, på bodenes premisser. Det er ikke snakk om noen riving, glassfasader og terrasser. Dette skal bli et fantastisk bygg, en perle i samme stil som før, sier han.

Også Ola Elvsaas i Sjøbodutvikling er kjempefornøyd med at syv års kamp er unnagjort og bare rammetillatelsen står igjen.

Budsjettert til 90 mill.

— Vi kom gjennom nåløyet til slutt og satser på byggestart i oktober-november. Du kan si at riksantikvaren og fylkeskonservatoren reddet oss fra en steil byantikvar Siri Myrvoll. Vår bod og Osens boder vil oppfattes som en stor bod samlet. Det er usikkert om det blir 32 eller 33 leiligheter, men i hvert fall i overkant av 30, sier Elvsaas.

Bodene skal jekkes opp cirka 60 centimeter før byggingen kan starte, på grunn av krav i forhold til flo og fjære.

— Det får vi nok en fast pris på, men det er usikkert hva hele prosjektet kommer til å koste. Foreløpig har vi stipulert det til 90 millioner kroner, men det kan komme til å endre seg en god del. Vi har ikke innhentet anbud ennå, sier Elvsaas.

Med rundt regnet 35.000 kroner i byggekostnad pr. kvadratmeter blir det ikke billigboliger som skal selges.

— Jeg skal i hvert fall ha en av leilighetene, så har jeg kort vei til hytten min på Maaseskjæret, sier Osen.

Han vil ikke si noe om hva leilighetene vil koste.

Byantikvar Siri Myrvoll er sykmeldt for tiden og sier til BT at hun nødig vil uttale seg om saken, eller svare på kritikken fra Osen.