Orrem avviser beskyldningene

Advokat Jon Eilif Orrem beskriver påstandene mot ham som krenkende.